Verdens overdosedag

Vellykket markering

Publisert 2018-08-31

Forbundet Mot Rusgift inviterte til markering av verdens dag mot overdoser og andre narkotikarelaterte dødsfall fredag 31. august kl. 12.30

Markering av verdens overdosedag

Forbundet Mot Rusgift inviterte til markering av verdens dag mot overdoser og andre narkotikarelaterte dødsfall fredag 31. august. Møtet fant sted på Litteraturhuset i Oslo.

Thomas Clausen (professor og leder av SERAF)  snakket om overdoser – årsaker og tiltak.
Han understreket at mange overdoser forekommer i den gruppen på kanskje 2-3 000 opioidbrukere som ikke er inne i LAR – Legemiddelassistert rehabilitering, men at mange av disse også er aldrende. De lavterskeltiltakene vi har i Norge virker så godt at gjennomsnittsalderen bland de døde er ca. 10 år høyere enn gjennomsnittet i Europa. Han la også vekt på at mens heroinoverdosene har vært for nedadgående i flere år, stiger forbruket av forskrevne opioider, som Tramadol og Oxycodon, og disse forårsaker også mange overdosedødsfall. De tiltakene vi har har i liten grad rettet seg mot den siste gruppen.

Thomas Clausen[2].JPG

Foto: FMR

Linn Gjersing (senior forsker ved FHI) snakket om overdoser i nye brukergrupper.

Hun var spesielt opptatt av brukere som av og til injiserer heroin, men som hovedsakelig bruker andre stoffer, særlig sentralstimulerende rusgifter. Det viser seg at mange i denne gruppen også er utsatt for overdoser, gjerne relatert til at deres mer sporadiske heroinbruk fører til lavere toleranse, slik at ursattheten for å pådra seg en overdose er større.

Linn Gjersing[1].JPG

Foto: FMR