Russen i Oslo og Akershus 2003:

Vi må snu trenden

Publisert 2003-11-24

- Dette er en tradisjon som har vart fra 1919, og vi mener man heller må kontrollere situasjonen og prøve å snu trenden, enn å avskaffe den. Det sa russepresidenten for 8000 russ i Oslo og Akershus, Christian Stenseng, i sitt innlegg på Forbundet Mot Rusgifts seminar om russefeiring våren 2003.
Russ
Stenseng annonserte at Russens hovedstyre 2003 hadde gjort vedtak om å snu på en del av de negative tendensene som har vært de siste årene. Man har forbedret rutinene ved arrangementer. Man har innskjerpet vaktholdet og vært flinkere med gjerder og belysning med sikte på å kunne avvikle sikre arrangementer.

Stenseng mente at russens rykte delvis er mediaskapt, og at det er lett for pressen å henge seg opp i det nega-tive. Men russen har nå tatt tak i for eksempel knutereglene, som det har vært mye blest om. Etter Stensengs mening er ikke knutereglene satt en gang for alle, og de gjelder først fra første mai. Dessuten er de offisielle knutereglene lagt ut på hjemmesidene til russens hovedtyre. På andre skole-sider og russebuss-sider ligger det mange andre knuteregler som ikke er godkjent. Regler som at du skal drikke en flaske sprit på 20 minutter er helseskadelige, og vil ikke bli gjodkjent. Hovedstyret har tatt bort tolv knute-regler fra året før som de har fått henvendelser om fra forskjellige instanser. De er blitt erstattet med regler som å spandere en Big Mac på en uteligger, og få et Big Mac-papir i lua. Man prøver å fokusere på morsomme ting, og ikke slike som å ha sex med 17 personer gjennom russetiden. Man har også fjernet regelen om å helle Zalo i fontener, fordi det er mange budsjetter i Oslo og Aksershus som sprekker. Stenseng nevnte som eksempel at på Bekkestua måtte de bruke 70 000 kroner på å fjerne skummet hver dag.

Stenseng annonserte at hovedstyret våren 2003 vil jobbe mye sammmen med neste års hovedstyre, også i samarbeid med Statens Veivesen og politiet. Hensikten er å få til en løsning med bilbelter i alle russebusser og -biler. Samtidig vil man lage et påbud om at sjåfører av russebil eller russebuss må være over 23 år. I dag kjører russen ofte bilene sine selv. Enkelte har liten erfaring med større biler og busser, og de kan ha drukket litt. Det vil man forhindre. Altså 23 års grense. Det gjenstår å se i hvor stor grad man lykkes med dette.

Se også FMRs temaside om Russ og rusgift