Polet i krise:

Vinmonopolets historiske skvis

Publisert 2005-01-30

Tilløp til korrupsjon i Vinmonopolet har reist mange spørsmålstegn ved ordningen. I denne kronikken viser forsker, Christine Myrvang at korrupsjon og politisk balansekunst har vært en del av polets historie siden opprettelsen.
LANGT VERRE TING har skjedd med Vinmonopolet enn det som blir avslørt i disse dager. I mellomkrigstida, som nå, ble monopolet presset av private kapitalinteresser og handelspolitikk. Resultatet ble korrupsjonsavsløringer som ikke bare avdekket vennetjenester, smøring og tette familiebånd mellom monopolet og private agenter. Den lysskye virksomheten handlet også om storpolitikk og nasjonale handelsinteresser. Skandalen var så komplett at den gikk like inn i statsminister Johan Ludwig Mowinckels kontor.

Da Vinmonopolet ble opprettet i 1922, var dette i første rekke et resultat av handelspolitikk. Da store deler av det ble avmonopolisert i 1996, likeså. Historien om Vinmonopolet er på mange måter en historie om ufrihet. Om påtrykk fra private interesser, og om å være en brikke i et større politisk spill.

Du kan lese hele artikkelen i Dagbladet.