Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Alkohol og helse

Virkningen av alkoholforbruk på hjerte-helse

Av Professor Monika Arora, Forsker innenfor folkehelse, fore- bygging og håndtering av ikke smittsomme sykdommer gjennom helsefremming og støtte for helsetiltak.

Publisert 2023-06-28

I en ny policy-oversikt utfordrer World Heart Federation (WHF) den utbredte oppfatningen om at å drikke moderate mengder alkohol kan redusere risikoen for hjertesykdom og krever presserende og avgjørende tiltak for å takle den voldsomme økningen i alkoholrelatert død og funksjonshemming over hele verden.

Professor Monika Arora, Forsker innenfor folkehelse, forebygging og håndtering av ikke smittsomme sykdommer gjennom helsefremming og støtte for helsetiltak.

 

I 2019 døde mer enn 2.4 millioner mennesker på grunn av alkohol, noe som utgjorde 4.3% av alle dødsfall globalt og 12.6% av dødsfallene hos menn i alderen 15 til 49 år. Alkohol er et psykoaktivt og skadelig stoff som kan forårsake betydelig skade på menneskekroppen.

Bruk av alkohol er en viktig unngåelig risiko- faktor for ikke-smittsomme sykdommer, inkludert kardiovaskulær sykdom (sykdommer i hjertet), kreft, fordøyelsessykdommer og tilsiktede og util- siktede skader, og for flere smittsomme sykdommer.

Bevisene er klare: ethvert nivå av alkoholforbruk kan føre til tap av helse. Studier har vist at selv små mengder alkohol kan øke en persons risiko for kar- diovaskulær sykdom, inkludert koronar sykdom (sykdommer i blodårene til hjertet), hjertesvikt, hy- pertensiv hjertesykdom, kardiomyopati (sykdom i selve hjertemuskelen), atrieflimmer (hjerteflimmer) og aneurisme (utposning i en pulsåre).

Studier som hevder at alkohol kan gi beskyttelse mot kardiovaskulær sykdom, er i stor grad basert på rent observasjonsforskning, som ikke tar hensyn til andre faktorer, for eksempel eksisterende helse- tilstand og en historie med alkoholisme hos de som anses å være ”avholdende”.

Hittil er det ikke funnet noen pålitelig sammen- heng mellom moderat alkoholforbruk og lavere ri- siko for hjertesykdom.

Studier som hevder at alkohol kan gi beskyttelse mot kardio- vaskulær sykdom, er i stor grad basert på rent observasjons- forskning, som ikke tar hensyn til andre faktorer.

Professor Monika Arora, Forsker innenfor folkehelse, fore- bygging og håndtering av ikke smittsomme sykdommer gjennom helsefremming og støtte for helsetiltak.

Skildringen av alkohol som nødvendig for et levende sosialt liv har avledet oppmerksomheten fra skadene ved alkoholbruk, og det samme har de hyppige og allment publiserte påstandene om at moderat drikking, for eksempel et glass rødvin om dagen, kan gi beskyttelse mot hjerte-og karsyk- dommer.” sa Monika Arora, medlem av WHF Ad- vocacy Committee og medforfatter av oversikten.

«Disse påstandene er i beste fall feilinformert og i verste fall et forsøk fra alkoholindustrien på å ville- de offentligheten om faren ved deres produkt.»

WHF tilrår å øke restriksjoner på alkoholtilgjenge- lighet; fremme og håndheve mottiltak mot alkohol- påvirket kjøring; øke tilgangen til screening, korte intervensjoner og behandling for alkoholmisbruk; håndheve forbud mot alkoholreklame; etablere en enhetlig minstealder for lovlig drikking; og påbud om helseadvarsler på alkoholprodukter.

https://world-heart-federation.org/news/no-amount-of-al- cohol-is-good-for-the-heart-says-world-heart-federation/