Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Webinar om Canadiske tilstander

Erfaringer fra legalisering av cannabis i Canada etter 5 år.

Økende trend av cannabisbruk blant voksne i Canada 5 år etter legaliseringen

Økende trend av cannabisbruk blant voksne i Canada 5 år etter legaliseringen

Erfaringer fra legalisering av cannabis i Canada etter 5 år.

Webinar onsdag 26.juni kl 17- 19

 

Staffan Hubinette i Narkotikapolitiskt Center i Stockholm har laget en erfaringsrapport om cannabis-situasjonen i Canada 5 år etter legaliseringen.

Staffan Hubinette.png På webinaret vil han fortelle om hvordan flere har begynt å bruke cannabis og flere har begynt å bruke det oftere. Unntaket er skoleelever.

Målet med legaliseringen skulle være å beskytte nettopp barn og unge, men i stedet har forbruket holdt seg høyt, samtidig som det er utviklet og skapt etterspørsel på en rekke nye cannabisprodukter. Stadig flere barn rammes av akutt cannabisforgiftning av produkter som ligger framme i hjemmene.I en artikkel i Lancet i mai 2024 konstaterer forfatterne at ingen ting tyder på at legalisering beskytter unge. Cannabisbruken blant unge har holdt seg på et stabilt, men forholdsvis høyt nivå. Det illegale markedet har minsket en del, men det er blitt erstattet av et stort og økende lovlig marked.

For debatten i Norge og Sverige har det vært knyttet stor interesse til gjengkriminalitet og vold. I Canada har også gjengrelaterte mord øket etter legaliseringen.

Webinaret finner sted på FNs internasjonale dag mot narkotika 26. juni

Hübinettes rapport kan du lese her

Webinaret er åpent for alle, men du må melde deg på til post@fmr.no innen 25. juni kl. 17.00.
Så sender vi deg en lenke til webinaret.

FMR: Fellesskap-Menneskeverd-Rusfrihet

FMR er en frivillig organisasjon som arbeider for forebygging av alkohol- og narkotikabruk og russkader. Vi driver informasjonsarbeid og dokumentasjon om rus- og rusproblemer og følger utviklingen innenfor ruspolitikk, forskning og internasjonal rusutvikling tett. Vi utgir tidsskriftet Rusfri og arrangerer åpne informasjonsmøter, webinarer og debatt
Følg oss på vår nettside, www.fmr.no, og på Facebook og Instagram. 

FMR - Forbundet Mot Rusgift
Besøksadresse: Torggata 3, 0181 OSLO
Postadresse: Postboks 6723, St. Olavs plass, 0130 OSLO

post@fmr.no

Tlf: 940 08 830