Stor interesse hos lokalpolitikere

Webinar om narkotikapolitikk

Publisert 2020-11-20

Politikere og helsefolk fra kommuner fra hele landet var deltakere på Forbundet Mot Rusgifts webinar om narkotikapolitikk.

Møtet hadde følgende program: 

1, Forsker og professor ved Institutt for medisinske basalfag, UiO, Svend Davanger: 
«Cannabis og unge hjerner – hva er risikoen ved hasjbruk, hva skjer i kroppen og hjernen ved hasjavvenning, 
og hvilken betydning vil det få hvis hasjbruken blant ungdom øker?»Se presentasjonen her

2. Professor og forsker ved Senter for rus- og avhengighetsforskning ved UiO, Thomas Clausen: 
«Overdosesituasjonen i Norge og i verden – endringer i dødelighet og dødsårsaker –
har dette noen relevans for diskusjonen om Rusreformen?»Se presentasjonen her

3. Magister i sosiologi og leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås: 
«Rusreformen – hva blir barns og unges situasjon hvis narkotikabruk blir avkriminalisert?»Se presentasjonen her

Nedenfor kan du se opptak av hele webinaret