På spørsmålet om hva han er mest stolt over å ha fått til, svarer han: 

- Jeg er stolt over mye forskjellig. For eksempel det å sammen med mange andre ha oppnådd og få fram Forbundet Mot Rusgift blant de fremste rusgiftpolitiske organisasjonene i Norge.

Forøvrig er intervjuet svært uhøytidelig.>

Portrettet ligger ikke lenger på nett hos Dagsavisen. (Red. anm. 16.12.2007).