I 2023 døde 363 personer av narkotikaoverdoser her i landet. Dette er det høyeste antallet slike dødsfall siden 2001, viser tall fra Dødsårsaksregisteret.

 

I 2023 var det 62 dødsfall som følge av syntetiske opioider som buprenorfin, fentanyl og protonitazen. Dette er det høyeste antallet slike dødsfall noensinne.

– Samtidig er det fortsatt dødsfall som følge av andre opioider, som morfin, kodein, oksykodon og heroin, som også i 2023 er de dominerende dødsårsakene, sier seniorforsker Linn Gjersing ved FHIs avdeling for rusmidler og tobakk.

Det var 85 dødsfall som følge av andre opioider og 77 dødsfall som følge av heroin.

– Trenden for overdosedødsfall har vært økende siden 2013. Dette samsvarer med det vi ser internasjonalt, sier Gjersing.

Nettavisen

STIGENDE KURVE: Diagrammet viser antall narkotikautløste dødsfall i perioden 2013-2023.
STIGENDE KURVE: Diagrammet viser antall narkotikautløste dødsfall i perioden 2013-2023. Foto: Faksimile (FHI)