Utgitt av: Forbundet Mot Rusgift

Mot Rusgift

Torggata 1, 0181 Oslo
Telefon: 23 21 45 26
Fax: 23 21 45 01
E-post: post@fmr.no
Nettsted for FMR www.fmr.no
Nettsted for Mot Rusgift www.motrusgift.no
Bankgiro 5010.05.58553

Organisasjonsnummer 979 213 123

Ansvarlig redaktør:

Knut T. Reinås
(leder i Forbundet Mot Rusgift)
Telefon: 97 59 55 48
epost: kreinas@online.no

Redaksjonssekretær:

Turid Viker Bråthen
(daglig leder i Lynx Porter Novelli) Telefon: 23 13 14 80
E-post: turid@lynx.no

Redaksjonsråd:

Anders Slaatsveen
Rektor ved Revyskolen, Solbakken
Olaf Aasland, forsker, Den Norske Lægeforening
Eivind Jahren, redaktør, avisa Folket
Trine Stensen-Lunde, daglig leder, AlkoKutt
Geir Riise, bedriftsoverlege, NHO

Redaksjonens adresse:

Mot Rusgift
Forbundet Mot Rusgift
Torggata 1, 0181 Oslo
Telefon: 23 21 45 26
Fax: 23 21 45 01

Abonnementspris 2005:

kr 200 for fire nummer.
Det kommer 3-4 nummer pr år.

Annonser og ilegg:

Kontakt Turid Viker Bråthen
E-post: turid@lynx.no Telefon 23 13 14 80

Design og layout papirutgave: Revolver reklamebyrå
Nettutgaven er tilrettelagt av Nettinfo AS med publiseringsløsningen Custom Publish.

Redaksjonen avsluttet 30. mars 2005