Om Mot Rusgift nr 2/2007

Publisert 2007-07-18

Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Utgave nr 83

Redaksjon

Forbundet Mot Rusgift
Torggata 1, 0181 Oslo
Telefon: 23 21 45 26
Fax: 23 21 45 01
E-post: post@fmr.no
Nettsted for FMR www.fmr.no
Nettsted for Mot Rusgift www.motrusgift.no
Bankgiro 5010.05.58553

Redaksjonen avsluttet 2 juli 2007
Organisasjonsnummer 979 213 123

Knut T. Reinås
Telefon: 97 59 55 48
epost: kreinas@online.no

Produksjon

Lynx Porter Novelli v/ Turid Viker Bråthen
Telefon: 23 13 14 80
E-post: turid@lynx.no

Forbundet Mot Rusgift arbeider for å beskrive både rusgiftproblemet, årsakene og mulighetene til å bekjempe det. Bladet Mot Rusgift formidler kunnskap om dette fagområdet.

Redaksjonsråd:

Anders Slaatsveen
Rektor ved Revyskolen, Solbakken
Olaf Aasland, forsker, Den Norske Lægeforening
Eivind Jahren, redaktør, avisa Folket
Geir Riise, bedriftsoverlege, NHO

Abonnement

kr 200 for fire nummer.

Annonser og ilegg:

Turid Viker Bråthen
E-post: turid@lynx.no Telefon 23 13 14 80

Design og layout papirutgave: Axentum kommunikasjon
Nettutgaven er tilrettelagt av Nettinfo AS