Mot Rusgift nr 86, 1/2008

Om Mot Rusgift nr 1/2008

2008-05-27
CollageBli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Leder i Mot Rusgift nr 86

Straff og behandling - hva nå?


2008-05-27
60 prosent av alle innsatte i norske fengsler har et rusgiftproblem. Kriminalstatistikken viser at ca. 63 prosent av dem som var siktet for narkotikakriminalitet i 1999 var registrert med tilbakefall innen en 5-årsperiode. Dette peker i retning av at rehabiliteringsformålet med straffen ikke er oppfylt særlig godt.

Behandling og straff - et kritisk perspektiv

2008-05-27
Rita Nilsen er leder av stiftelsen Retretten, et tiltak for rusgiftavhengige i Oslo. Hun åpnet FMRs konferanse om behandling og straff med å si at er det noe hjertet hennes brenner for, så er det folk med avhengighetsproblemer, og særlig for de av dem som også er kriminelle.

Behandling og straff - begrensninger og muligheter - innenfor og utenfor


2008-05-27
PillerLeder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås, innledet om mulighetene for å kombinere behandling og straff i avhengighetsbehandlingen. Han var den av innlederne som klarest nærmet seg tematikken fra en spesialisthelsetjenestevinkel. Han arbeider selv til daglig ved Klinikk rus og avhengighet ved Aker Universitetssykehus HF.

Straff eller behandling - ja takk begge deler

2008-05-27
På FMRs fagdag om straff og behandling holdt regiondirektør i Kriminalomsorgen Øst, Ellinor Houm et innlegg hvor hun skisserte kriminalomsorgens syn på avhengighetsbehandling utenfor og innenfor murene.

Urinprøvekontroll i kriminalomsorgen


2008-05-27
ReagensrørPå FMRs fagdag om straff og behandling, holdt overlege og spesialist i klinisk farmakologi, Merete Vevelstad fra Folkehelseinstituttet et innlegg om hensiktene og utfordringer ved prøvetaking i kriminalomsorgen.

Behandlingsmetoder i kvinnefengselet

2008-05-27
På FMRs fagdag om straff og behanding, innledet Else Marie Mjærum, leder for Bredtvedt fengsel, om hvordan man nærmer seg rusgift- og kriminalitetsproblemet i et kvinnefengsel.

Tiltak for rehabilitering av stoffavhengige lovbrytere i fengsel i Nederland


2008-05-27
Maarten KoeterEpidemiolog Maarten Koeter, tilknyttet Amsterdams Institutt for Avhengighetsforskning, har evaluert det nederlandske tvangssoningsprogrammet for lovbrytere med avhengighetsproblemer, SOV. På FMRs fagdag om straff og behandling la han fram resultatene fra dette programmet.

Straff som hjelper - Om tvang og straff i endringsarbeid

2008-05-27
Tore RokkanTore Rokkan, som er utdannet pedagog, og rådgiver i Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS), holdt et innlegg om hva straff og tvang er, hvem som i dag vurderes i forhold til dette, hva vi vet om effektene og hva som skal til for å lykkes, og hvilke samarbeidsutfordringer dette skaper.

En gang stifinner - aldri mer i fengsel


2008-05-27
På FMRs fagdag om straff og behandling, orienterte leder av Stifinner’n i Oslo fengsel, Karin Oppegård, om de metodene man bruker i tiltaket og de resultatene man har oppnådd. Stifinner’n er et tilbud til innsatte med rusgift- og avhengighetsproblemer.

Programmer mot ruspåvirket kjøring

2008-05-27
Illustrasjon, tunnellPå FMRs fagdag om straff og behandling, hadde Gro Heidi Løvendahl Johansen,
som er rådgiver i kriminalomsorgens utdanningssenter, KRUS, et innlegg om de programmene som er iverksatt/skal iverksettes mot kjøring under påvirkning av alkohol eller narkotika.

60 prosent av innsatte i norske fengsler har avhengighetsproblemer. Hva skal vi gjøre med det?


2008-05-27
PanledebattanterForbundet Mot Rusgifts fagdag om forholdet mellom behandling og straff ble avsluttet med at Stortingsrepresentantene, Odd Einar Dørum fra Venstre, Ingrid Heggø fra Arbeiderpartiet/Justiskomiteen og Inge Lønning fra Høyre stilte til debatt.

Smånytt

2008-05-27