Behandlingsforskning

Langsiktig behandling av rusgiftbrukere med omfattende problemer

Forskjellige evalueringer av kollektivbehandling

2013-07-12

Etter diagnosene å dømme er dette behandling som krever tid, det er også erfaringen at gjennomført behandling gir best resultat.  Det etterlyses bedre individuell kartlegging og mer systematisk ettervern.


Several norwegian researchers' findings

Diversity in causes and characteristics of drug- induced deaths in an urban setting


2013-06-05

Most deaths happen at home, soon after incarceration or treatment has ended, several drugs are involved.. etc..  .. These findings should lead to consequences as to how drug-induced deaths can be prevented.


Behandlingskollektivene har fortsatt sin plass

Langtidsbehandling i kollektiver hjelper mange til et bedre liv

2013-03-14

Tidsskrift for Norsk Psykologforening, Vol 44, nummer 1, 2007, side 17-21. Evaluering av behandlingskollektiver i rusomsorgen: Har de fortsatt en plass i dagens rusbehandling?


Treng nye vener

Eks-narkomane er ofte einsame


2013-02-27

Første langsiktige forskningprosjekt i Norge

Oppfølgingsstudie av rusgiftavhengige etter 10 år.

2013-02-20

Forskning om den gamle diskusjonen: sykdom eller moral


2012-09-05

Kan en si at avhengighet er noe en bestemmer over selv?


Ny studie:

"Det gode liv med LAR?"

2007-03-05

Stiftelsen Østlandsforskning har nettopp publisert forskningsstudien ”Det gode liv med LAR?”, en kvantitativ studie av klienter i legemiddelassistert rehabilitering (LAR).


Ny, dansk forskningsoversikt:

Behandling av fengslede stoffavhengige gir positiv effekt


2007-02-27

Narkotikaavhengige fengselsinnsatte kan få redusert tilbakefallstendensen til kriminalitet med opp til 20 prosent dersom de mottar avhengighetsbehandling under soning. Dette viser en Campbell forskningsoversikt.


Rogalandsforskning:

Evaluering av rusreformen

2006-12-21

Etter tre år foreligger nå en evaluering av Rusreformen, hvor alle behandlingstiltak for rusgiftavhengige ble overført fra fylkeskommunene til spesialisthelsetjenesten.


Ny studie fra SIRUS:

Hvordan går det med stoffavhengige i behandling?


2005-02-25

482 stoffavhengige i 20 forskjellige tiltak i perioden 1998-2000 ble fortløpende undersøkt i fire ulike behandlingstyper. Ungdomskollektivene hadde høyest gjennomføringsgrad.