Danmark:

Flere dør av metadon enn av heroin

Publisert 2004-01-01

I det østlige Danmark dør flere stoffavhengige av metadon enn av heroin. Utviklingen skyldes at metadon ender på det illegale markedet, etter at det er utevert av behandlerne.
Dette opplyses i siste nummer av tidsskriftet Nordisk Rettsmedisin, som refererer fra et kurs i Dansk Retsmedicinsk Selskab i København nylig.

Forgiftninger med metadon resulterte i 2002 i 47 dødsfall i det østlige Danmark, mens heroin og morfin "bare" tok 36 liv.

Stigningen i metadondødsfall er skjedd på tross av at amtene (de danske fylkene) i 1996 overtok ansvaret for utlevering av metadon til stoffavhengige. 

En rapport fra rigspolitiet viser, at i alt 252 mennesker i 2002 mistet livet på grunn av forgiftning av narkotika i Danmark.

Ved en gjennomgang av norske overdosedødsfall fra 1991-2002, har Folkehelseinstituttet funnet til sammen 104 dødsfall der metadon er påvist i blodprøven i Norge.  Det typiske her er dog at metadon finnes sammen med andre stoffer. Bare 8 prosent av tilfellene inneholdt metadon alene. Funnene tilsvarer omtrent ett døsfall for hver 60. metadonpasient.