Narkoliberalt framstøt:

-Industriell produksjon av cannabis -et dårlig forslag.

Publisert 2009-09-23

Helsedepartementet sender nå på høring et forslag om å legalisere industriell dyrking av hampeplanten, cannabis sativa, noe som hittil har vært forbudt, fordi det av den samme planten også utvinnes virkestoffet THC, den aktive bestanddelen i rusgiftene hasj, marihuana og cannabisolje.- Et dårlig forslag, sier leder i FMR, Knut T. Reinås

Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen har tatt med seg forslaget fra sin tid som landbruksminister. Daværende sosial- og helseminister, Sylvia Brustad nektet imidlertid å gå med på det, da hun mente det kunne være et første skritt på veien mot legalisering av cannabis i Norge.

Vanskelig å skille lovlig og ulovlig hamp
Mange har motforestillinger mot forslaget, og da Sosial-og helsedepartementet vurderte dette for elleve år siden, mente de at det ville være for vanskelig å skille mellom lovlige og ulovlige varianter av planten. Den samme bekymringen er også blitt uttrykt fra FNs internasjonale narkotikakontrollbyrå, INCB. Det finnes varianter av cannabisplanten som har et svært lavt THC-nivå, og som er beregnet å være risikofri fra et rusgiftsynspunkt. Men disse er svært like de plantene som har et høyt THC-innhold, og kontrolloppgaven knyttet til om bøndene bare dyrker lovlige varianter vil bli svært omfattende. - Med den omfattende hjemmeproduksjon av cannabis som er avdekket de siste par årene, med svært høyt cannabisinnhold, frykter vi at lovbryterne hele tiden vil ligge langt foran kontrollørene, både i kompetanse og oppfinnsomhet, sier leder i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås.
 
Miljøvirkninger
Miljøpartiet De Grønne har gått ut og støttet forslaget, fordi det etter deres mening vil egne seg godt for økologisk jordbruk, og fordi man kan få fram produkter, som tauverk, papir og tekstiler osv.
Den positive miljøeffekten kan man imidlertid stille spørsmålstegn ved, da hamp må gjødsles, akkurat som andre dyrkede vekster. Og svært omfattende gjødsling er nødvendig dersom hamp skal gi høy produksjon av fiber. Hampedyrking krever sterk vanning. Hamp tar mer næringsstoffer ut av jorda enn de fleste andre fibervekster, for eksempel lin, som er et naturlig alternativ. Hamp har også av og til sykdommer, som bøndene må forebygge ved å gjødsle med anti-sopp-kjemikalier. I Marokko, som har en omfattende produksjon av den samme planten til rusgiftformål, fører dyrkingen til omfattende jorderosjon.
 
Markedsmuligheter:
De angivelige markedsmulighetene for produkter utvunnet av hamp er sannsynligvis også små. I en vurdering som det amerikanske landbruksdepartementet har gjort, vurderes hampeprodukter som lite konkurransedyktige, sammenlignet med for eksempel tilsvarende produkter av lin, og eventuell produksjon av hampepapir som kvalitetsmessig dårlig. Den etterspørsel som eventuelt ville være etter slike produkter vurderes som meget liten. En oppstart av jordbruksproduksjon der anbefales derfor ikke. I Canada, som har drevet med industriell dyrking av hamp i noen år, er arealene til dette de seneste årene blitt sterkt innskrenket som følge av manglende avsetningsmluligheter.
 
Narkotikapolitisk betydning
- Internasjonalt vet vi at legaliseringskreftene er ivrige tilhengere av industrihamp – fordi en legalisering også vil gjøre det lettere og mindre risikabelt å produsere THC-holdig hamp. Vi finner det derfor merkelig at forslaget blir fremmet gjennom Helsedepartementet, sier Reinås. - Helsedepartementet burde jo ha som fremste oppgave å verne om den beskyttelseslovgivning vi har mot narkotika, som er en stor helsetrussel for deler av befolkningen, spesielt de unge.