Hvis du vil bli kvitt alkoholavhengighet, koster det deg dyrt. Sånn kan vi ikke ha det, skriver kronikkforfatteren, som foreslår medisiner på blå resept.

Alkoholavhengighet er en kronisk sykdom. Folkehelseinstituttet anslår at mellom 175.000 og 350.000 personer i Norge har skadelig bruk eller avhengighet av alkohol.

Folk som er avhengige av alkohol lever 10–15 år kortere enn andre. Årlig dør rundt 300 for tidlig av direkte alkoholeksponering, de fleste etter langvarig høyt forbruk. Alkohol er dermed blant de viktigste risikofaktorene for å dø før fylte 70.

«Medisinene som demper alkoholsuget koster hundrevis av kroner.»

Les artikkelen her: NRK