Barn som vet at når det er fri fra jobb og skole tar alkoholen over. Barn som skammer seg, som føler skyld og lever med en hemmelighet som de ikke vil dele med noen. Noen kaller dem "de usynlige barna", andre kaller dem "barn som pårørende". Barn som tar de voksnes rolle, som tømmer flasker med alkohol, som rydder og slukker levende lys når festen er slutt, som passer lillebror eller lillesøster "når mammastolen står tom". Som altfor tidlig pålegges et urealistisk ansvar når de voksne har nok med å sove ut rusen etter kveldens og nattas fest. Barn som utvikler en utrolig hørsel fordi de ligger å lytter om kvelden: Skjer det noe i huset? Blir det bråk og krangel? Angst, redsel – ikke sol, varme og trygghet sammen med familie og venner. Barn er avhengig av voksne. Barn trenger voksne som gir dem oppmerksomhet. Voksne som gir dem forutsigbarhet. Barn skal ikke behøve å ta den voksnes rolle fordi voksne drikker alkohol. Mange barn som vokser opp i familier med et høyt alkoholkonsum utvikler angst, fobier og utagering.
 

Hun får støtte av fagsjef, Frid Hansen ved Borgestadklinikken, som sier at voksne barn av rusgiftproblematikere har økt risiko både for emosjonelle, kognitive, sosiale og psykiske plager sammenliknet med andre voksne.