Alkoholbruk og kreft i fordøyelsesorganene

Den 22. september ble det arrangert et webinar i Europaparlamentet, kalt «Alcohol and cancer. WHAT’S AT STAKE IN EUROPE’S BEATING CANCER PLAN?».

Magne_Richardsen3.jpgBakgrunnen er at EU-kommisjonen har utarbeidet en plan for å bekjempe kreft. Her heter det bl.a.: «Europa bør slutte å støtte elementer som forårsaker sykdommer som kreft. Dette inkluderer faktorer som forurensning, tobakk, alkohol og usunne matvarer og produkter på jobben og i lokalsamfunn. Vi må unngå urettferdig å skylde på individuelle valg eller ‘livsstil’. I likhet med COVID-19 er feilene systemiske, ikke individuelle.» Vedtak om planen er forsinket, og det er derfor fortsatt mulighet til å påvirke og komme med innspill. Dette var bakgrunnen for webinaret den 22. september. 

En av innlederne var Stephan Haas. Han er seniorkonsulent og assisterende professor ved enhet for gastroenterologi ved Karolinska universietssykehus i Stockholm. Hans viktigste kliniske forskningsfokus er alkoholrelatert organskade, inkludert kreft. I mange år har han representert den profesjonelle ideelle organisasjonen United European Gastroenterology. Han konsentrerte sitt innlegg om alkohol og kreft i fordøyelsesorganene i et europeisk perspektiv.

ALKOHOL IKKE OPPFATTET SOM RISIKO

For mange av oss er det vi drikker en stor del av vår kulturelle identitet, sa Haas. Europa er kjent for øl, brennevin og Champagne. Men det er også det området i verden hvor det drikkes mest, og forbruksnivået øker. Som et resultat har Europa også verdens høyeste andel av dårlig helse og tidlig død på grunn av alkohol. 

Alkohol er en risikofaktor i 60 typer sykdommer, inkludert kreft i fordøyelsessystemet, som kreft i spiserøret, mage, lever, bukspyttkjertel og tykktarm. Opptil 90 prosent av folk i Europa forbinder likevel ikke alkoholkonsum med økt risiko for kreft. 

Nå er det på tide å endre vår tilnærming til alkoholforbruk, mente han. EU-politiske beslutningstakere må utvikle en presis alkoholstrategi, og håndheve regelverk knyttet til alkohol, som minimumsprising, forbedret merking og et forbud mot tv-reklame og sportssponsing. EU-borgere trenger tydelig og konsistent informasjon for å forstå den kreftrisikoen som er forbundet med høyt alkoholforbruk. Sammen har vi muligheten til å skape endring, og bidra til å redusere antall alkoholrelaterte kreftformer og dødsfall i hele Europa.

United European Gastroenterology er en ideell organisasjon som samler alle de ledende medisinske organisasjonene med fokus på fordøyelseshelse, og har mer enn 30 000 EU-spesialister på alle felt innen sykdomsområdet. Når vi ser det i et globalt perspektiv, ser vi at Europa virkelig er verdensmester i alkoholforbruk, sammenlignet med andre regioner i verden, med ca. 9 liter ren alkohol per innbygger. Det er veldig mye.

Ser vi på dødsfall forårsaket av alkohol, kan vi se at alkoholassosiert kreft og alkoholrelaterte leverkirroser utgjør 50% av alle alkoholrelaterte døds.fall i Europa. Så kreft og leverkirose har virkelig stor innvirkning. 

Alcohol-attributable deaths by disease groups in the EU (n=138,000)

Skjermbilde_2021-01-15_kl._02.51.04.png
Når vi ser nærmere på kreft som kan tilskrives alkohol i Europa, kan vi se at kreft i munnhulen, spiserøret, tykktarmen, endetarmen og kreft i leveren er veldig viktige sykdommer som har høy forekomst i Europa. Og dette medfører også et høyt antall tapte leveår på grunn av alkohol; totalt 1.880 490 leveår.
Det er viktig å merke seg at risikoen for alkoholrelatert kreft øker eksponentielt med den økte mengden alkohol som forbrukes. Dette gjelder spesielt for kreft i munnhulen og svelget. 

Alcohol-attributable cancer burden in Europe

Skjermbilde_2021-01-15_kl._02.51.20.png

Different categories of the alcohol-attributable cancer burden. Total alcohol-attributable years lost: 1,880,490.

Det er viktig å merke seg at risikoen for alkoholre- latert kreft øker eksponentielt med den økte mengden alkohol som forbrukes. Dette gjelder spesielt for kreft i munnhulen og svelget.

Increased risk (RR) compared to non-drinking

Skjermbilde_2021-01-15_kl._02.50.48.png
Risk for cancer increases exponentially with increased alcohol intake.

 

HVA ER ÅRSAKENE?

Hvorfor forårsaker alkohol kreft? Acetaldehyd er det viktigste stoffet som metaboliseres fra etanol. Det er et kreftfremkallende middel og skader DNAet og proteiner og forårsaker kreft. Reaktive oksygenarter har også en fremtredende rolle, generert av alkoholforbruk, og de er svært reaktive radikaler som skader DNA, protein og lipider, som i utgangspunktet er alle cellens strukturer. Utover det fører alkohol til redusert opptak av beskyttende næringsstoffer, som vitaminer, og samtidig økt absorpsjon av giftige stoffer. Så dette er også en forklaring på hvorfor kombinasjonen av røyking og alkohol er veldig farlig. Giftige stoffer absorberes lettere.

Det er også et veldig interessant aspekt at det nå er rikelig med beviser på at alkohol blokkerer immunsystemet. Immunsystemet er så viktig fordi det kan oppdage kreftceller og eliminere kreftceller på et tidlig stadium. I tillegg har vi også genetiske risikofaktorer som påvirker risikoen for den enkelte til å utvikle kreft.

ALKOHOL OG SPISERØRSKREFT

Spiserørskreft er viktig. Det er verdens sjette største årsak til kreftdødsfall og forårsaker en tredjedel av alkoholrelaterte kreftdødsfall blant menn.
Som nevnt er kombinasjonen av alkohol og røyking viktig. Og spesielt viktig når vi har å gjøre med pasienter med spiserørskreft. En kombinasjon av røyking og drikking øker risikoen for spiserørskreft eksponentielt.

ALKOHOL OG LEVERKREFT

Det er veldig viktig, og vi har mange pasienter i denne gruppa. Leverkreft er en trinnvis prosess. Folk utvikler først en fettlever, deretter en betennelse i fettleveren som forårsaker alkoholisk steatohepatitt, deretter fibrose og deretter leverkreft.

Hvis vi ser på forekomsten i Europa, så har fortsatt opptil 50% av alle pasientene med leverkreft et høyt alkoholforbruk. Det er det som er årsaken til denne sykdommen. Det er også forskjeller i Europa. Land som Skottland, England, Wales og Finnland ser ut til å ha et økende antall pasienter med alkoholrelatert leversykdom. I andre land som Frankrike og Italia er det en reduksjon i leverdødeligheten.

TYKK- OG ENDETARMSKREFT

Kolorektal kreft er veldig viktig i denne sammen.hengen. Hvorfor? Selv moderat drikking, til og med èn drink per dag, øker risikoen for å utvikle kolorektal kreft betydelig. Så hvis folk drikker fire drinker per dag, øker risikoen med 50% for å få tykktarmskreft. Så jeg tror holdningskampanjer bør ha en fremtredende rolle, fordi svært få vet om dette. Tykktarmskreft er den andre vanligste kreftformen i Europa. Den globale byrden for kolorektal kreft forventes å øke med 60% til mer enn 2,2 millioner nye saker innen 2030. Så den er veldig viktig.

stephan-haas-bildeoginfo.jpgOPPSUMMERING

Alkohol og fordøyelseskreft i Europa – det er tid for endring. Det er viktig at umiddelbare tiltak utføres av både helsepersonell og beslutningstakere. Et mål er å øke offentlighetens bevissthet om risikoen og et annet å redusere alkoholforbruket i Europa for å redusere risikoen for alkoholrelatert kreft.