På påstanden "Foreldre bør bidra til å forhindre at barn og unge eksperimenterer med hasj og andre narkotiske stoffer" erklærte 98 prosent seg helt eller delvis enige.

Parolen for Aksjonsuka 2003 er: "Dop føkker med huet ditt". Folk ble også spurt om de var enige i dette.  Denne påstanden var det kanskje ikke alle av de eldre som forsto, eller så følte de seg ikke komfortable med å svare på den. 13 prosent ville i alle fall ikke svare. Men 83 prosent var likevel helt eller delvis enige i den.

Påstanden "Hasj påvirker hjernevirksomheten negativt" var det derimot ingen som tvilte på innholdet i, og her sa 92 prosent seg helt eller delvis enige.

Påstanden "Bruk og omsetning av hasj bør fortsatt være forbudt og straffbart" fikk hel eller delvis tilslutning fra 92 prosent av befolkningen.

Det kan etter dette ikke være noen tvil om at et stort flertall av befolkningen støtter en restriktiv narkotikapolitikk. Får dette noen betydning for de norske politikernes holdninger til narkotika?