Her er programmet til fagdagen som vi arrangerte:

Fagdag 12.11.2004

Program

0830 - 0900 Registrering Invitasjon

Politisk aspekt

0900 - 0905 Knut T. Reinås, leder i Forbundet Mot Rusgift ønsker velkommen.
0905 - 0935 Alkohol - narkotika - behandlingssiden.
Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten.
0935 - 1005 Visjoner for en ny rusgiftpolitikk.
Inga Marthe Thorkildsen, SVs representant på Stortinget.
1005 - 1030 Mye er gjort, men mye gjenstår.
Leder i Forbundet Mot Rusgift Knut T. Reinås.
1030 - 1045 Kaffepause
1045 - 1115 Trender i alkohol- og narkotikabruken i Norge.
Klinikksjef Kari Lossius, Bergensklinikkene

Den skjulte agenda

1115 - 1145 Hvordan tenker reklamebransjen.
Sosiolog Trond Blindheim, Handelshøyskolen BI.
1145 - 1215 Matjournalistikk eller alkoholreklame.
Redaktør Per Egil Hegge, Aftenposten.
1215 - 1310 Lunsj
1310 - 1330 Hvordan selge mer øl? Norsk alkoholkultur, forbrukertrender og bryggerienes omgåelse av alkoholloven. Forsker Runar Døving, Statens institutt for forbruksforskning, SIFO.

Forebygging

1330 - 1400 Industriens strategier. Stedlig representant for Actis i Brüssel, Anders Ulstein.
1400 - 1430 Hvorfor virker ikke holdningskampanjer - eller gjør de?
Rådgiver Arne Simonsen, tidligere direktør i Statens informasjonstjeneste.
1430 - 1445 Kaffepause
1445 - 1515 Det nytter å forebygge.
Førsteamanuensis dr. philos, Britt Unni Wilhelmsen, Høgskolen i Bergen.
1515 - 1545 Folk trenger folk! Frivilllighetens rolle på rusfeltet.
Dag Endal, styreleder i Actis.
1545 - 1615 Frivillige organisasjoners muligheter og utfordringer i et europeisk perspektiv.
President i Nordisk råd, riksdagsmedlem Gabriel Romanus.
1615 - 1630 Oppsummering ved Knut T. Reinås

Praktisk informasjon

Sted: Rainbow Hotell Norrøna, Grensen 19, 0159 Oslo

En  videodokumentasjon av alle innleggene er lagt ut på www.forebygging.no

Jubileumsmiddag 13.11.2004

Sted: Bondeheim Hotell Best Western, Rosenkranzgate 8, 0159 Oslo