«Rusreform i støpeskjeen – en politisk samtale om mulighetene i en ny rusreform»

Publisert 2022-08-10

Spennende møte under Arendalsuka. 

Mandag den 15. august kl. 18.30 - 19.30
Sted: Frivillighetsteltet, Arendalsuka
"Rusreform i støpeskjeen - en politisk samtale om mulighetene i en ny rusreform"
Politikere fra justiskomiteen, helse- og omsorgskomiteen og Helsedepartementet.

 

 

Rusreform i støpeskjeen.png

Temaer til diskusjon: 
Avkriminalisering for alle eller bare for de rusavhengige?
Ruskontrakter, frivillige eller pålagte, eller ikke i det hele tatt?
Politiets rolle i håndhevelsen av narkotikalovgivningen
De nye rådgivningsenhetene - hvem skal de hjelpe og hva skal de gjøre?
Hvem skal få behandling - og hvilken hjelp skal de få?
En ny forebyggingsreform - hva skal den inneholde?