Beruselsens porter:

En debattbok om rus

Av Knut T. Reinås

I denne debattboka om rus presenterer Knut T. Reinås en ny platform for tenkning om alkohol og rus. Han tar utgangspunkt i at rus er noe som alle lengter etter, og som kan gi de største gleder og mest verdifulle opplevelser. Men det er også forskjell på den gode rus, som fremkommer ved sex, idrettsutfoldelse, fjellklatring eller "hanggliding", og den kjemiske rus, som bidrar til å sløve sansene og tildekke virkeligheten.

beruselsens-porter_200x353.jpegRusgiftene, alkohol og narkotika, utgjør et stadig voksenede samfunnsproblem, og bidrar til å holde den enkelte bruker nede. Men hvorfor er alkohol mer akseptert enn narkotika? Og hvordan bør du og jeg forholde oss til alkoholen og dens skadevirkninger?

Knut T. Reinås er magister i sosiologi og rustiltakssjef i Oslo kommune. Boka henvender seg til alle som er interessert i alkoholpolitikk og rusgiftarbeid, og kan brukes som studiehåndbok.

Her finner du alle kapitlene i boka

Det er utarebidet en studieplan til boka. Både boka og studieplanen kan bestilles via dette skjema.