Det svenske EU-formannskapet setter med konferansen særlig fokus på de negative følgene av alkoholforbruk i samfunnet for helsen til barn, unge og eldre.

Diskusjonen vil blant annet fokusere på hvordan kommersiell kommunikasjon påvirker barn og unges holdninger til alkohol.
– Dette er en viktig debatt også i Norge. Vi vil trappe opp satsingen på rusområdet, og fokus på tiltak overfor ungdom vil her være svært viktig, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen.
Konferansen tar utgangspunkt i sentrale fokusområder under EUs alkoholstrategi som har til hensikt å redusere skadevirkningene av alkohol.
Helse- og omsorgsministeren skal innlede diskusjonen om hvordan barn og unge kan beskyttes mot pårørendes alkoholforbruk.
– Vi er glade for at det svenske formannskapet velger å sette søkelys på alkoholproblematikken under sin formannskapsperiode. Ikke minst er det viktig at det internasjonale arbeidet på alkoholfeltet styrkes for å kunne gi en stemme til barn og unge som sliter på grunn av sine pårørendes alkoholforbruk, men som ikke vet hvordan de skal få hjelp, sier Bjarne Håkon Hanssen.

Du kan lese FMRs temaside om barn og rusgifter her.