Bokomtale:

Excessive Appetites

Publisert 2008-02-26

I årene siden første utgave av denne boken kom ut i 1980 har Orfords bok forblitt en grunnleggende tekst innenfor avhengighetsfeltet. Denne nye utgaven er en fullstendig og omfattende revisjon, som legger fram en oppdatert og autoritativ presentasjon av kjernekunnskapen på feltet, for studenter, akademikere, fagfolk innenfor psykologi, psykiatri, sosialt arbeid og andre relaterte helse- og sosialfag.

Bokomslag
Også journalister, representanter for frivillige organisasjoner, politikere og andre som ønsker å lære noe om rusgiftavhengighet og andre former for atferdsavhengighet, vil ha mye å hente fra denne boken.

Innholdet dekker:

  • En omfattende gjennomgang av avhengighetens årsaker og prosesser og veiene ut av avhengighet, med implikasjoner for behandling.
  • Gjennomgang av de ulike formene for avhengighet av for eksempel alkohol og andre rusgifter, tobakk, spill, mat og sex, belyst gjennom en felles tilnærmingsramme.
  • Oppdaterte henvisninger til forskningslitteraturen.
  • En psykologisk avhengighetsmodell, som utfordrer tidligere, utilstrekkelige modeller.

Jim Orford: ”Excessive Appetites
A Psychological View of Addictions” Wiley, Second Edition, Chichester 2006, 406 s.