Fakta om rusgifter

Spørsmål og svar om rusgifter

2019-01-10

Vi mottar ofte spørsmål om alkohol, narkotika, avhengighet og andre rusgiftproblemer. Vi har opprettet en fast spalte for å besvare slike spørsmål her i Tidsskriftet Mot Rusgift, som kan ha interesse for mange andre enn den som spør. Vårt redaksjonsråd vil utforme svarene, eller skaffe svar fra andre kilder. Dersom du har spørsmål som du gjerne vil ha svar på, send det til Mot Rusgift, Torggata 1, 0181 Oslo eller e-post: post@fmr.no Vi vil svare deg direkte. De spørsmålene som vi tror har interesse for flere, vil bli trykket i bladet (både papir og i nettutgaven), men uten at navn blir oppgitt.


Fakta om rusgifter


Det har i mange år vært forsømt å holde folk orientert om hvilke avhengighetsskapende stoffer som finnes. Redselen for å være for "stoffsentrert" blant folk som ville drive "politisk korrekt" forebyggende arbeid har hengt i siden slutten av 70-tallet. Og i mange tilfeller er det nok å vite at det finnes avhengighetsskapende stoffer og at det foregår et forbruk av dem.