Nytt initiativ vedr. rusreformen:

Foreldreoppropet mot narkotika

Publisert 2020-05-12

Foreldreoppropet_998x666

Forbundet Mot Rusgift har i dag, sammen med en rekke andre organisasjoner og foreldregrupper sluttet seg til Foreldreoppropet mot narkotika.

Foreldreoppropet mot narkotika oppfordrer folk til å skrive under på oppropet. Underskriftene som skal overleveres til regjeringen, for å be dem tenke seg godt om når de skal behandle rusreformutvalgets innstilling. På oppropets hjemmeside gis det en oversikt over hva som er problemet med forslaget. De skriver bl.a. "Styrk dagens forebyggende lovverk mot narkotika. Vi vil ha en annen rusreform! Ungdom i Norge er blant dem som bruker minst narkotika i Europa. Det viser at mye i vår politikk fungerer. Politikken legger vekt på å forebygge, ikke å straffe. Den gir samtidig et tydelig signal til unge. Dette må vi ta vare på, for å unngå at unge får fremtiden ødelagt.

Du finner Foreldreoppropets hjemmeside her.