Til Høyres programkomite

Kopi: Helse-og omsorgsminister Bent Høie

 

                                                                                                                                                                                Oslo 12.09.2020

 

Dramatisk liberalisering av norsk alkoholpolitikk!

Høyres programkomite har lagt fram et førsteutkast til nytt partiprogram som skal vedtas i mars neste år. Mens regjeringserklæringene for inneværende periode har vært at alkoholpolitikken skal ligge fast, representerer det nye programforslaget en dramatisk endring i liberal retning. Alle forslag går i retning av å øke tilgjengeligheten – noe som igjen vil øke alkoholforbruket og ha negatiiv innvirkning på folkehelsen.

Kommentar til de enkelte forslag:

 

Redusere særavgifter på enkelte grensehandelutsatte varer.

Vi har greid oss uten svenskehandel i flere måneder. Dette har gitt økt omsetning for de norske butikkene og flere arbeidsplasser, særlig i grensestrøkene, og økning i avgiftsinntektene til staten. Dersom vi ønsker å redusere svenskehandelen er det jo bare å legge tollsatser på alkohol, tobakk og kjøtt. I tillegg kan man redusere verdigrensene for innkjøp i utlandet fra 6000 til 3000 kroner. Dermed vil problemet med svenskehandelen være løst, og vi kan bevare arbeidsplasser og omsetning i norsk varehandel, samtidig som vi opprettholder avgiftsinntektene som den norske staten tar inn.

 

Utvide muligheten lokale produsenter av alkoholholdige drikkevarer har til å selge varene sine til besøkende.

Norsk alkoholpolitikk har til nå vært basert på at lokale alkoholprodusenter kan selge sine varer gjennom Vinmonopolet og gjennom lokale butikker. I tillegg har de mulighet til å selge alkohol inntil gruppe 2 i sine egne lokaler. En utvidelse av dette vil medføre at Vinmonopolets legitimitet vil svekkes ytterligere.

 

Tillate salg av alkohol opp til åtte prosent i dagligvarebutikker.

Vi registrerer at en dissens foreslår å stryke dette punktet. Det mener vi er fornuftig. Det er intet folkekrav om å få sterkølet tilbake i dagligvarebutikkene etter at det nå i en god del år er blitt omsatt på Vinmonopolet. Sterkølet er i større grad enn øl i gruppe 2 en rusdrikk. Å øke tilgjengeligheten for dette alkoholslaget vil øke tilgjengeligheten og dermed alkoholforbruket, men sannsynligvis økende skader for spesielt ungdom og unge voksne.

 

Tillate alkoholsalg i butikk frem til klokken 23 på hverdager og lørdager.

Det har hittil vært vanlig at alkoholsalget er blitt avsluttet kl. 20 i dagligvareforretningene, uansett hvor lenge de ellers har åpent om kvelden. Dette begrenser alkoholomsetningen. Programkomiteens forslag vil føre til økt tilgjengelighet, økt forbruk, og dermed også økte alkoholskader.

 

Bevare et offentlig vinmonopol, men tillate Vinmonopolet å holde åpent til klokken 20 på hverdager og lørdager.

En økning i salgstidene på Vinmonopolet vil også øke tilgjengeligheten, forbruket og dermed også ha negative folkehelseeffekter.

 

Fjerne forbudet mot å drikke alkohol på offentlig sted

Nå under koronakrisen har vi sett tydelig hvordan drikking på offenlig sted, som parker, har medført smitteutbrudd. Parker og andre offenlige steder er også et oppholdssted for familier med barn, og drikkeansamlinger kan være både skremmende og på andre måter ubehadelige. Og når alkoholen går inn går ofte smittevernhensynet ut.

 

Tillate alkoholservering ved internasjonale mesterskap og ved kamper i regi av eliteklubber.

Norsk idrett har som motto at idretten skal være alkoholfri. Vi har sett hva alkoholservering under idrettsstevner kan føre til, f.eks. i Holmenkollen. Kamper i regi av eliteklubber skal også være et tilbud til familier og barn og unge. Programkomiteens forslag innebærer en allminneliggjøring av alkoholbruk innen idretten, som på sikt vil føre til økt alkoholforbruk og  økte skader, og vil være i streid med idrettens eget arbeid. Vi kjenner til at enkelte klubber innen eliteserien i fotball og i ischockey allerede har alkoholskjenking under kamper, enten til publikum generelt, eller på VIP-tribunene. Dette burde være unødvendig i norsk idrett, og vil ganske sikkert føre til krav om tilsvarende tillatelser også nedover i divisjonene og i breddeidretten.

 

Vi ser at retorikken fra enkelte andre partier som Høyre ønsker regjeringssamarbeid eller avtaler med peker i samme retning. Men som ansvarlig styringsparti burde Høyre være mer opptatt av folkehelsen og WHOs og regjeringens mål om å redusere det skadelige alkoholforbruket med 10 prosent innen år 2025.

Underskrift_300x192.png