Hjelper én måneds renhet når det etterfølges av 11 måneder frislipp? Eller er dette nok et påfunn i sosiale medier som ikke gir noen helsegevinst? Er det noe vits i?

Alkoholbruk i Norge

Nordmenn drikker ikke mye. I europeisk sammenheng ligger Norge lavt i alkoholkonsum. Men drikkemønsteret er nordeuropeisk: Vi drikker sjeldnere, men mer om gangen. Dette er et mer skadelig drikkemønster.

Alkoholbruken gjennom året varierer. I desember kjøper (og drikker) vi 50 prosent mer enn gjennomsnittet for året. I januar er salget 20 prosent under gjennomsnittet.

Les hele artikkelen Aftenposten