Brosjyre:

Hvordan unngår du at ditt barn begynner med narkotika?

Publisert 2018-02-08

Hvordan-unngar-du-1

Brosjyren tar sikte på å oppdatere kunnskapen om narkotika blant ungdomsforeldre, spesielt om stoffene hasj og marihuana.

Den ser også på sammenhengen mellom alkohol og narkotika, og forskjellen på den politikken vi fører for alkohol og den vi fører på narkotikaområdet.Skriftet egner seg som utgangspunkt for diskusjon på foreldremøter, og som grunnlag for samtale mellom foreldre og ungdommer. 

Her kan du bestille brosjyren i papirversjon.

Her kan du laste ned brosjyren som PDF