Tønsberg:

Ikke sprøyterom

Publisert 2005-01-08

Tønsberg vil ikke opprette sprøyterom for sprøytebrukere. Den politiske motstanden var for stor.
- Vi har heller valgt å satse på feltpleien og det nye hybelhuset i Stoltenberggaten, sier kommunaldirektør Cecilia Haglind i Tønsberg.
Den såkalte sprøyteromsloven ble vedtatt i Stortinget i fjor sommer og trådte i kraft 1. januar. Kommuner som ønsker det kan fra årsskiftet gjennomføre et treårig forsøk med tilrettelagte rom hvor opiatavhengige over 18 år uten straffeforfølgelse kan injisere heroin under tilsyn av helsepersonell. Målet er å bidra til forebygging av infeksjoner og smitte og redusere antallet overdoser og overdosedødsfall. Men ingen av kommunene i Vestfold har søkt om penger til å finansiere slik hjelp for tungt belastede narkotikamisbrukere, får Tønsbergs Blad opplyst i Sosial- og Helsedirektoratet.
- Jeg tror ikke det er behov for sprøyterom i Tønsberg. Vi har valgt å konsentrere oss om mer verdige tiltak som feltpleie og botrening, sier Cecilia Haglind.
Etter at feltpleier Stian Aas, med prosjektmidler fra staten, startet sitt arbeid blant byens stoffbrukere høsten 2002, har helsetilstanden blant dem blitt mye bedre. Det bekrefter både kommunaldirektøren og feltpleier Aas. Hver måned deler han ut 10.000 rene sprøyter til dem som trenger det. Samtidig kan brukerne kaste sine brukte sprøyter i feltpleiens lokaler.

- Enklere tilgang på rene sprøyter har resultert i færre sår og byller hos brukerne. Det er mange udekkede behov blant disse menneskene og jeg stiller meg spørrende til om satsning på sprøyterom er riktig bruk av ressurser, sier Stian Aas.

Du kan lese artikkelen i Tønsbergs Blad.