Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

UTGAVE 74/75 - Jubileumsseminar - FMR 100 år

Mot Rusgift nr 74/75

 Jubileumsseminar - FMR 100 år

Mot  Rusgift

Om Mot Rusgift nr 4-2004/1-2005

FMRs jubileumsseminar utgitt april 2005. Bli abonnent: Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 200,- for 4 nummer, fritt tilsendt.

Les mer...
Knut T. Reinås

Etter festen

Forbundet Mot Rusgift fylte den 14. november 2004 100 år. Dette ble naturligvis feiret, med brask og bram. Bl.a. ble det arrangert et godt besøkt fagseminar, hvor man valgte å se framover, mot dagens utfordringer, med perspektivrike innledninger av en rekke fagfolk og politikere fra inn- og utland.

Les mer...
Dagfinn Høybråten

Alkohol- og narkotikapolitikken - en ny virkelighet?

Arbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten holdt innledningsforedraget under FMRs jubileumskonferanse den 12. november 2004. Han var spesielt bedt om å kommentere behandlingssiden på alkohol- og narkotikafeltet, men valgte å innta en helhetlig tilnærming.

Les mer...
Inga Marte Thorkildsen

Visjoner for en ny rusgiftpolitikk

Under FMRs fagkonferanse i november 2004 hadde man ikke bare lagt vekt på å få regjeringens syn på rusgiftpolitikken, men også på å få synspunkter fra opposisjonen. Inga Marte Thorkildsen, SVs representant i Stortingets justiskomite innledet med å bemerke at FMR hadde eksistert lenger enn Norge hadde vært utenfor en union. Hun håpet at begge deler ville fortsette og understreke...

Les mer...
Knut T. Reinås

Mye er gjort, men mye gjenstår

Leder i Forbundet Mot Rusgift Knut T. Reinås tok i sin innledning på FMRs jubileumsseminar utgangspunkt i hva FMR har stått for og gjort i de hundre årene forbundet har eksistert, og hvilke perspektiver FMR har framover.

Les mer...
Kari Lossius

Trender i alkohol- og narkotikabruken i Norge

Klinikksjef Kari Lossius, Bergensklinikkene var invitert for å snakke om utviklingstrekk på alkohol og narkotikafeltet i Norge. Hun innledet på FMRs fagkonferanse 12. november 2004 med å si at i en periode hvor alkoholforbruket øker, er den motkraften som for eksempel Forbundet Mot Rusgift representerer kjempeviktig, og den motkulturen som avholdsbevegelsen representerer, vikti...

Les mer...
Trond Blindheim

Hvordan tenker reklamebransjen?

Sosiolog, Trond Blindheim har arbeidet i forskjellige reklamebyråer og mediebyråer, både som tekstforfatter, og etter hvert som kreativ leder, og til slutt som direktør for det som er strategi og research innenfor reklamebyråbiten ved Handelshøyskolen BI. Han innledet på FMRs fagdag 12. november 2004 om hvordan reklamebransjen tenker i forhold til markedsføring generelt og ga o...

Les mer...
Per Egil Hegge

Matjournalistikk eller alkoholreklame?

Mange har vært opptatt av avisenes vinspalter og alkoholomtale. På FMRs fagkonferanse 12. november 2004 innledet redaktør Per Egil Hegge i Aftenposten om massemedias vurdering av alkoholstoff.

Les mer...
Runar Døving

Hvordan selge mer øl?

Forsker Runar Døving, Statens institutt for forbruksforskning, SIFO har studert matvaner de siste 8 årene, og har også studert omsetning av lettøl. Døvings utgangspunkt er at han er blitt ekstremt provosert av den rituelle alkoholdiscursen i Norge, og mener det nå er på tide at noen som drikker alkohol, alkoholliberale, står fram og setter skapet på plass. Døving innledet på F...

Les mer...
Dag Endal

Folk trenger folk

Dag Endal, som er styreleder i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan, og mangeårig deltaker i ulike organisasjoner innenfor naturvern, politikk og rusgiftmotstand, holdt innlegg om frivillighetens vilkår i nåtidas og framtidas Norge på FMRs jubileumskonferanse i november 2004.

Les mer...

Spørsmål og svar om rusgifter

Vi mottar ofte spørsmål om alkohol, narkotika, avhengighet og andre rusgiftproblemer. Her er en fast spalte for å besvare slike spørsmål, som kan ha interesse for mange andre enn den som spør.

Les mer...