Kamp og kunnskap gjennom 100 år

Del V av historieboka som er utgitt i 2004 i forbindelse med Norges studerende Ungdoms Avholdsforbund (NSUA) / Forbundet Mot Rusgift (FMR) 100-årsjubileum - 1904 - 2004
Gå til del I, del II, del III, del IV

Kamp og kunnskap gjennom 100 år:

Kjelder

2005-10-02
I tillegg til ulike medlemstidskrift, som "Symra", "Kamp og Kunnskap" , og til avisa "Folket", har desse kjeldene vore særleg viktige:

Kamp og kunnskap gjennom 100 år:

Stikkord om bidragsytarane til historieboka


2005-10-02

Styret i NSUA/FMR 1904 - 2004

2005-10-02
Lista er sett opp slik at landsmøtestaden står først, deretter formannen/ leiaren i styret, og så dei andre styremedlemmane.