Kamp og kunnskap gjennom 100 år

Del IV av historieboka som er utgitt i 2004 i forbindelse med Norges studerende Ungdoms Avholdsforbund (NSUA) / Forbundet Mot Rusgift (FMR) 100-årsjubileum - 1904 - 2004
Gå til del I, del II, del III, del V

Tidsskriftet Mot Rusgift - en av bærebjelkene i FMR-arbeidet de siste 30 år

2005-10-02
Mot Rusgift - rusgiftpolitisk tidsskrift har vært en del av FMRs virksomhet siden 1971. Hvordan begynte det? Hvordan utviklet det seg? Og hva kan vi vente oss framover? Inspirasjonen var svensk.

Mot Rusgift fra 1978 -1989


2005-10-02

Mot Rusgift fra 1990 - 1999


Mot rusgift fra 2000 - 2003


2005-10-02

Tidsskriftet Mot Rusgifts funksjon før og nå

Hva har vært tidsskriftet Mot Rusgifts funksjon opp gjennom de årene det har kommet ut? Det har vært en formidler av kunnskap og dokumentasjon av faktiske forhold.