Hensikten med veilederen

Hensikten er å skaffe tilveie et instrument for personer som har et høyt forbruk av alkohol, men som ønsker å gjøre noe med sin egen situasjon
– Vi har prøvd ut denne veilederen i to kurs i løpet av det siste halvåret, og har fått tilbakemeldinger som tilsier at dette kan være nyttig for mange, sier forfatter av veilederen, Knut T. Reinås.

– Hensikten er å gi folk en mulighet til å gjøre noe med alkoholforbruket sitt, før de blir behandlingstrengende, sier han.

Støtte og hjelp

Her tar vi utgangspunkt i at intet menneske eksisterer uavhengig av andre. Dersom én har et alkoholproblem, så har partneren, barna, søsken, foreldre, venner, arbeidskamerater det også. Et vellykket forsøk på å kutte ned eller kutte ut alkoholen forutsetter derfor at den som skal gjennomføre dette, får støtte og hjelp fra pårørende, kolleger, venner. Å gjennomføre et opplegg etter metodene/forslagene i dette heftet stiller derfor krav til flere sammen, og ikke bare til den som blir oppfattet å ”ha problemet”. Skal én i familien redusere sitt alkoholforbruk, blir det vanskelig dersom de andre fortsetter å ha det samme forholdet til alkohol som før, heter det i innledningen av heftet.

Hvem passer veilederen for?

Dersom du er interessert i å skaffe deg dette heftet, og tror at det kan hjelpe deg eller en annen i familien/omgangskretsen, da er du den rette til å bestille heftet, lese det og diskutere det med andre. Vær forberedt på at en omlegging av vaner og endring av innstillinger stiller krav til alle. Heftet, som koster kr. 50,-, kan bestilles via skjemaet nedenfor.

Bestill