Kampen mot narkotika kan vinnes!

Av Bernt Sverre Mehammer

Publisert 1996-05-19

Målet om et narkotikafritt samfunn er viktig. Uavhengig av hvor realistisk det er at målet kan nås. Det skal være et klart signal om at narkotikabruk ikke er ønsket i vårt samfunn. På samme måte som det er et mål å få et samfunn fritt for mord og overgrep mot barn, uten at noen tror dette kan fjernes en gang for alle. Å fjerne dette målet vil medføre en kraftig nedbygging av samfunnets normverk mot narkotikabruk.

Dette er avholdsbevegelsens grunnlag for en fortsatt kamp mot narkotika, slik det framgår av det nye Edruskapspolitiske program. På Landstinget i Ulvik nylig var diskusjonen om narkotikapolitikken et av punktene som skapte mest debatt. Det ble gitt uttrykk for et klart ønske om å heve bevegelsens engasjement på dette området. Vi ønsker å finne en middelvei mellom dem som ønsker å liberalisere narkotikapolitikken, og dem som ser narkotika som den virkelig store stygge ulven i vårt samfunn.

Avholdsbevegelsen markerer et klart standpunkt mot all form for legalisering. Vi mener liberaliseringstilhengerne tar feil når de tror dette vil redusere narkotikaproblemene. På samme måte som alkoholforbruket øker med økt tilgjengelighet, vil en lettere tilgang til narkotika, f.eks. gjennom mindre effektiv normer mot narkotikabruk, øke bruken og dermed problemenes omfang.

Men avholdsbevegelsen ønsker ikke at diskusjonen om narkotikapolitikken skal dreie seg om hvor lange fengselsstraffene skal være. Denne debatten hører hjemme i den generelle diskusjonen om norsk justispolitikk. For å bekjempe narkotikaproblemene er andre tiltak viktigere.

Folkelig engasjement, bevisst satsing på normbygging og holdningsskaping i sosiale nettverk der vekta blir lagt på å skape et samfunn med plass for mennesker med forskjellige ønsker og ressurser, er viktige bestanddeler i det som kan kalles det forebyggende arbeidet i kampen mot narkotika. I tillegg til å redusere narkotikaproblemene, vil dette i seg sjøl gi oss et rikere liv.

Samtidig er det helt sentralt at samfunnet tar ansvaret for dem som faller utenfor. Uten å ta vare på denne gruppa vil det være umulig å bevare et samfunn som er basert på menneskeverdet.

Kampen mot narkotika må fortsette. Resignasjon med påfølgende liberalisering av narkotikapolitikken, vil gjøre problemene enda større.