Kan vi stole på partienes narkotikapolitikk?

Publisert 1997-08-15

Vi har nettopp gjennomlevd en "Nome"-debatt om narkolegalisering i massemedia. Denne kom tett etter at vi hadde opplevd en "Frønsdal-debatt" i fjor sommer. De narkotikaliberale utspillene kommer stadig tettere i forbindelse med at legaliseringsbevegelsen har fått sterkt fotfeste i en del land, som Nederland, Sveits, Danmark og Tyskland.

Det er nå tegn som tyder på at det innenfor flere politiske partier finnes krefter som arbeider aktivt for å få til en legalisering av narkotika her i landet.

Overraskende var det likevel at Fremskrittspartiets formann, Carl I. Hagen, tydeligvis helt siden 1990 i det stille har gått inn for en liberalisering av narkotikapolitikken. Dette kom fram helt tydelig i et valgprogram i TV2. En av partiets stortingsrepresentanter, Fr.Frank Gundersen, går åpenlyst ut og argumenterer for legalisering av narkotika.

Forbundet Mot Rusgift understreker at vi ikke er motstandere av en debatt om disse spørsmålene. Men i høst er det snakk om å velge representanter med makt til å gjennomføre endringer på vegne av det norske folk, som for 95 prosent av velgernes del, er klare tilhengere av at all bruk av narkotika fortsatt skal være forbudt og straffbart. Vi vil oppfordre velgerne til å gjøre seg kjent med narkotikapolitikken i partiprogrammet til det partiet de har tenkt å gi sin stemme ved høstens valg, og kontakte listekandidatene med følgende spørsmål:

  1. Kan du garantere at du og ditt partis representanter på Stortinget vil gå imot enhver form for legalisering/liberalisering når det gjelder narkotika i kommende valgperiode?
  2. Kan du garantere at du og ditt partis tillitsvalgte og folkevalgte representanter ikke offentlig tar initiativ til eller støtter narkotikaliberale utspill i massemedia?

Per-Karsten Nordhaug
Leder i Forbundet Mot Rusgift