Webinar den 3. mars kl. 18.00-20.00

Legemiddelindustri – overdosedødelighet og forebygging.

Publisert 2021-02-26

FMR arrangerte webinar om Legemiddelindustri - overdosedødelighet og forebygging den 3. mars 2021. Se opptak nederst i artikkelen.

Norge ligger høyt på overdosestatistikken i Europa. De fleste som dør av overdoser i Norge dør av legeforskrevne medikamenter. Heroin inngår i en mindre andel av de opioidrelaterte dødsfallene. I USA er overdosedødeligheten langt høyere enn i Norge, og der har legemiddelfirmaene i mange år pushet sterke fentanyler som smertestillende medikamenter med katastrofale overdoseresultater. Vårt webinar nå tar opp til diskusjon om Norge er på vei i samme retning, og om det finnes muligheter til å stoppe og drive tilbake den tross alt høye overdosedødeligheten i Norge. Et banebrytende medikament ser ut til å være langtidsvirkende naltrekson.

Innledere:

Thomas Clausen[3].jpg
   

Thomas Clausen, Senter for rus- og avhengighetsforskning, UiO

Han skal snakke om overdoseutviklingen i USA, legemiddelindustriens rolle, overdoseutviklingen i Norge og legeforskrevne medikamenters rolle i overdosebildet.

 

Kristin Solli_150x200.jpg
 

Kristin Klemmetsby Solli, Akershus universitetssykehus HF og institutt for Klinisk Medisin, Universitetet i Oslo.

Hun skall snakke om sin forskning med langtidsvirkende naltrekson som tilbakefallsforebyggende medikament hos opiatavhengige og som overdoseforebyggende tiltak.