Leserinnlegg i flere aviser

Narkotika - Miljøbevegelsen må rydde i eget hus

Publisert 1997-07-01

Partiet "De Grønne" lanserer som valgkamputspill nå i 1997 et forslag om å legalisere hasj. "De Grønne"har stått fram som et miljøparti og representanter for miljøbevegelsen. Det er nå på høy tid at miljøbevegelsen tar en rydding i sine holdninger til narkotika. Troverdigheten deres avhenger også av at de greier å ta avstand fra den slags miljøforurensning som "De Grønne" her forsøker seg på.

En Ungforsk-undersøkelse viser at medlemmer og tidligere medlemmer av miljøvernorganisasjoner er mer tilbøyelige til å bruke hasj enn ikke-organisert ungdom eller medlemmer av andre organisasjonstyper. Vi i FMR betrakter det som mer enn en tilfeldighet at det akkurat er et "miljøvernparti" som lanserer fri hasj som valgkampsak.

Vi er tilhengere av miljøvern. Men vi ser det som uheldig dersom det for en ungdom skal innebære en økt risiko for narkotikabruk å delta i miljøbevegelsens aktiviteter. Det vi etterlyser er en forsikring fra ansvarlig hold i miljøorganisasjonene om at man vil bekjempe alle tilløp til narkotikaliberalisme i egne rekker, og at man klart tar avstand fra valgkamputspillet til "De Grønne".

Per-Karsten Nordhaug
Leder i Forbundet Mot Rusgift