Uttalelse fra årsmøtet i FMR 2019

Narkotika ut av skolen

Publisert 2019-03-18

Forbundet Mot Rusgift er bekymret for at skolene er blitt markedsplass for narkotikaomsetning. På sitt årsmøte i helga vedtok FMR en uttalelse hvor politikerne oppfordres til å ta nye initiativ for å bekjempe narkotika i skolen.

 

Til Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner
Til Stortingets utdannings- og forskningskomite

Kopi til:
Justisminister Jon Georg Dale
Stortingets justiskomite

                                                                                                                                                                     Oslo 18. mars 2019

 

Narkotika ut av skolen

 

Forbundet Mot Rusgift, samlet til årsmøte den 16 mars 2019, har drøftet narkotikasituasjonen i skolen. Det er en kjensgjerning at det i dag foregår omsetning av narkotika på og ved mange skoler, både ungdoms- og videregående skoler. Elever kan bruke narkotika og være påvirket i skoletiden. Ungdom selger og overlater narkotika til hverandre. Bakmennene er ledere for kriminelle gjenger som plukker ut hvilke skoler de ønsker at deres unge selgere skal være elever ved. Siden all ungdom går i skolen, er dette også den mest attraktive markedsplassen for salg av narkotika. Samtidig sitter det langt inne for elever å si fra om disse ulovlighetene.

Forbundet Mot Rusgift mener denne utviklingen må slås tilbake. Elever må lære mer om hvordan de tar vare på hverandre. Forebyggende arbeid er å skape en god skolekultur. Også politi må prioritere å være på skolene, og observere skolemiljøet, og samarbeide med miljøarbeidere og helsesykepleiere.

Det må bli anledning for politiet til å oppsøke skolene uanmeldt med hunder ved skjellig grunn til mistanke om narkotikaomsetning. Dette er den viktigste metoden for å avdekke innehav og bruk av narkotika blant elevene og reagere på dette.

De åpne skolemiljøene må kunne overvåkes med kameraer. Dette vil ikke bare avdekke narkotikaomsetning, men også mobbing, vold og trakassering mellom elever, hærverk og også andre uheldige episoder, både i og etter skoletid.

Det bør også utvikles et program for narkotikaspesifikk undervisning om rusgifter i både ungdoms- og videregående skole.

Elevene bør igjen stimuleres til å organisere seg mot narkotika på skolen, slik man tidligere dannet slå tilbake hasjen-grupper og FMR-grupper ved mange skoler.

FMR oppfordrer Kunnskapsdepartementet og Stortingets utdannings- og forskningskomite til å ta initiativ til en bedre forebygging og bekjempelse av narkotika i skolen.

Med hilsen
Forbundet Mot Rusgift


Knut T. Reinås
forbundsleder