Uttalelse fra FMRs årsmøte 2013

Nasjonal informasjonsoffensiv mot passiv drikking

Publisert 2013-04-12

Forbundet Mot Rusgift, samlet til årsmøte i Oslo den 6. april, mener tiden nå er inne til å følge opp Regjeringens forslag om å snu innsatsen mer over i forebyggende retning. Dekningen av alkoholtemaet i presse, radio-TV og gjennom Internett er viktig.
FMR vil henvise til den aktivitet som har vært utøvd fra myndighetenes side når det gjelder å redusere tobakksrøyking, og mener samme tilnærming også kan brukes når det gjelder alkohol.

 

FMR vil særlig peke på muligheten til å ta i bruk kortfilmer og lengre informasjonsprogrammer til bruk i TV, på Internett, og til bruk i offentlige temamøter om forebygging av alkoholskader.
FMR mener innholdet i slike filmer bl.a. må peke på de negative sidene ved passiv drikking. Av slike sider kan nevnes:
Noen problemer knyttet til alkoholbruk i Norge
Plaget av fulle mennesker siste år, aldersgruppene over 15 år (Surveydata)

 
Menn
Kvinner
I alt
Plaget på offentlig sted
271 000
284 000
554 000
Plaget på privat sted
117 000
155 000
271 000
Fysisk skadet
68 000
47 000
114 000
Fått ødelagt klær eller andre eiendeler
79 000
97 000
176 000
Utskjelt eller fornærmet
256 000
268 000
524 000
Vært redd for full person på offentlig sted
148 000
298 000
447 000
Holdt våken av fyllebråk
350 000
428 000
777 000
Minst én av plagene nevnt ovenfor
 
 
1 466 000

 
I tillegg kommer bl.a. alle skadene og ulempene som påføres barn som utsettes for alkoholpregede oppvekstmiljøer, og som vanskelig lar seg tallfeste.
 
FMR mener den offentlige opinionssatsingen bør framholde betydningen av alkoholfrie fritids-, fest-, og idrettsmiljøer, og av at det alltid finnes tilfredsstillende alkoholfrie drikkealternativer der hvor det serveres alkohol, enten dette skjer i privat eller offentlig sammenheng. I tillegg er det naturligvis viktig fortsatt å fokusere på at totalforbruket av alkohol må reduseres.
 
Forbundet Mot Rusgift mener også offentlige kampanjer bør henvise til de helsebringende sidene ved å avstå fra enhver bruk av alkohol, og at det bør lanseres som en offentlig målsetting å øke omfanget av den alkoholfrie befolkningssektoren i Norge.
 
Med vennlig hilsen
Forbundet Mot Rusgift.
 
Knut T. Reinås
Forbundsleder