Trondheim bystyre:

Nei til sprøyterom

Publisert 2005-08-30

Det blir ikke etablert sprøyterom i Trondheim med det første. Et forslag om å etablere et slikt rom ble nylig nedstemt i bystyret.
Det var Fremskrittpartiets Morten Kokaas som i en interpellasjon fremmet forslag om at Trondheim kommune skulle innføre en ordning med sprøyterom for narkomane. Kokaas viste i sitt forslag til de positive erfaringer som er gjort med et slikt rom i Oslo. Der får de narkomane anledning til å sette sine sprøyter under tilfredsstillende hygieniske forhold, der sterilt brukerutstyr er tilgjengelig, og hvor helsepersonell bemanner sprøyterommet. Han mante også bystyrets øvrige medlemmer til å tenke på stoffbrukernes behov for en viss verdighet.

Det store flertallet i bystyret ville imidlertid ikke følge Kokaas forslag, I stedet høstet kommunaldirektør Tor Åm, som besvarte interpellasjonen på vegne av ordføreren, ros for sin beskrivelse av dagens helse- og oppfølgingstilbud til byens narkomane. I følge Åm har ikke Trondheim et tungt narkotikamiljø som samles i sentrum av byen, i stedet foregår bruken i brukernes egne heimer. Trondheim har også i hovedsak blandingsbrukere, mens sprøyterom er beregnet kun på rene heroinbrukere. De siste årene er det iverksatt en rekke tiltak, der opprettelse av et oppsøkende helseteam/overdoseteam, aktivitetssenter for rusgiftavhengige, opprettelse av kriseplasser, sprøyteautomater og returordninger for brukte sprøyter, er noen av tiltakene. Som et resultat av dette kunne Åm fortelle at fra 2001 og til 2004 er antall overdosedødsfall redusert fra 10 til 2, og antall registrerte overdoser har i samme periode gått ned fra 78 til 22.

Les mer hos Trondheim Kommune.