Offentlige rusgiftinformatører utenfor Norden

World Health Organization (WHO)
Verdens helseorganisasjon trenger vel ikke noen nærmere presentasjon. Nettstedet har både en side om narkotikainformasjon  og en side om narkotikamotstand.
 
Ligger i København. Har generelle helsepolitiske oppgaver, men har også et eget program for alkohol og narkotika. Programmet for Evidence for alcohol policies følger opp den Europeiske alkoholhandlingsplanen 2000-2005 og Erklæringen om Ungdom og alkohol bl.a. ved å ha opprettet et europeisk alkoholinformasjonssystem for å forsyne medlemslandene med nødvendig kunnskap som de kan basere sine innsatser på, eventuelt evaluere virkningene av.
 
FNs kontor for narkotika og kriminalitet - UNODC
The United Nations Office on Drugs and Crime - UNODC er FNs ledende organ for kampen mot illegale rusgifter og kriminalitet, etablert i 1997. UNODC har hovedkvarter i Wien, og har  21regionale kontorer  og et koordineringskontor i New York.
 
Er FNs organ for kontroll med og dokumentasjon rundt etterlevelsen av FNs narkotikakonvensjoner.INCB etterser også at tilstrekkelige mengder av legale narkotika er tilgjengelige for medisinske og vitenskapelige formål. Rådet etterser også at det ikke skjer lekkasje til illegal stoffomsetning fra disse kildene. INCB identifiserer og hjelper til å rette opp svakheter i narkotikakontrollsystemt og bestemmer hvilke kjemikalier som brukes til illegal narkotikaproduksjon som skal være under internasjonal kontroll.  
 
Europakommisjonen - kontoret for narkotikakoordinering
European Commission - Directorate for Justice and Home Affairs - Drugs Coordination
Kontoret koordinerer arbeidet med EUs narkotikastrategi (2005-2012) (PDF File 180 KB) som legger rammene, målene og prioriteringene i den etterfølgende fireårs handlingsplanen som ble lagt fram av Europakommisjonen.  
I Februar 2005, ble EUs handlingsplan mot narkotika  (2005-2008) (PDF File 200 KB) lagt fram og vedtatt av Europarådet i Juni 2005. 
 
European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, EMCDDA
Dette er EUs narkotikadokumentasjonssenter i Lisboa.
Oppgavene er definert slik: As a Community information agency, the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction aims to provide "objective, reliable and comparable information at European level concerning drugs, drug addiction and their consequences"
 
 
En flerspråklig (også på norsk) europeisk informasjonstjeneste om rusgifter og avhengighet for fagfolk og forskere. ELISAD er en europeisk sammenslutning av biblioteks- og informasjonsressurser om rusgifter. Nå har organisasjonen utviklet en søkbar katalog over nettressurser på rusgiftfeltet, finansiert av EU.
 
 
European Cities Against Drugs (ECAD)
En sammenslutning av europeiske storbyer som kjemper for en restriktiv narkotikapolitikk.
De presenterer seg slik: "ECAD is Europe's leading organisation against drugs, representing millions of European citizens"
 
Det Hvite Hus’ offisielle narkotikakontrollinstans, ble etablert ved presidentens kontor ved the Anti-Drug Abuse Act of 1988.
 
National anti drug media campaign
Er hjemmesiden til de amerikanske myndighetenes internettkampanje, The National Youth Anti-Drug Media Campaign, som blir gjennomført av the Office of National Drug Control Policy (ONDCP) i samarbeid med the Partnership for a Drug-Free America. Siden inneholder informasjon om ulike stoffer, tar opp myter, gir motforestillinger og råd, til tenåringer, foreldre og andre.
 
Preventing Substance Abuse in Higher Education
USAs undervisningsministerium har et eget program for forebygging av stoffbruk ved høyere læresteder. Her finner du informasjon og informasjon om forebygging blant studenter.
 
 
 
er et samarbeidstiltak ved Boston University School of Public Health, sammen med The Partnership at Drugfree.org, og har som oppgave å være en ressurs for å bringe rusgiftinteresserte folk sammen, gi henvisninger til informasjonskilder og ideer for å hjelpe lokalsamfunn og kommuner til å bekjempe stoffbruk, alkoholproblemer og vold med skytevåpen.
 
SAMHSA's National Clearinghouse for Alcohol and Drug Information (NCADI)er ett av USAs viktigste informasjonsteder om forebygging av stoffbruk og avhengighetsbehandling. 
 
Center for Alcohol & Addiction Studies (Brown University)
Brown University established the Center for Alcohol & Addiction Studies in 1982. The Center's mission is to promote the identification, prevention and effective treatment of alcohol and other drug use problems in our society through research, publications, education and training.
 
Drug Enforcement Administration (DEA)
Det amerikanske justisdepartementet administrasjon for rusgiftkontroll.
Oppdraget for the Drug Enforcement Administration (DEA) er å passé på at narkotikalovgivningen etterleves og påtale brudd på disse.
 
National Institute on Drug Abuse (NIDA)
Føderalt institutt i USA som samler informasjon om narkotikautviklingen  
The National Institute on Drug Abuse (NIDA) er en del av the National Institutes of Health (NIH) , som igjen er en del av the U.S. Department of Health and Human Services.
 
 
The Kettil Bruun Society (KBS) (bare på engelsk) 
The Kettil Bruun Society for Social and Epidemiological Research on Alcohol er en internasjonal organisasjon av forskere som driver forskning på de sosiale aspektene av alkoholbruk og alkoholproblemer. 
 
The National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) har etablert denne portalen for å serve forskere og praktikere på jakt etter alkoholforskningsrelatert informasjon. Siden inneholder lenker til et antall databaser, tidsskrifter og nettsider som fokuserer på alkoholforskning og beslektede temaer. Her ligger også en lenke til den arkiverte ETOH database, den første alkohol- og alkoholproblemrelaterte vitenskapelige databasen, utviklet av NIAAA fra 1972 og produsert til og med desember 2003.