Bør nordmenns framtidige velferd basere seg på inntekter fra produksjon av alkohol?» spør COWI i en rapport utarbeidet for FORUT. Svaret, et klart «nei», er ikke basert på synsing og moralisering, men en analyse av alkoholindustrien og konsekvenser av alkoholforbruk holdt opp mot at Oljefondets (Statens Petroleumsfond – Utland) avkastning på lang sikt avhenger av «en bærekraftig utvikling i både økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand.»

COWI-rapporten peker på at alkoholskader kan deles i tre kategorier:

1. Skader som følger av høyt forbruk over tid: avhengighet, sosiale problemer og økt sykdomsrisiko.

2. Skader som følge av alkoholens negative effekt på motorikk og koordineringsevne: ulike former for ulykker.

3. Skader som følge av alkoholens negative effekt på vurderingsevne: vold, overgrep, samlivsproblemer, arbeidslivsproblemer, osv.

Tobakk har til sammenlikning bare en betydelig effekt på det første av disse tre punktene.

Alkohol rammer både brukeren selv og uskyldige tredjeparter og samfunnet som sådan. Skader som rammer tredjepart regnes ofte som mer problematisk i etisk forstand enn selvpåført skade. I 2012 skyldtes, ifølge WHO, 3,3 millioner dødsfall alkoholforbruk – nesten seks prosent av alle dødsfall. Alkohol fører ikke bare til fare for avhengighet, men gir også økt risiko for over 200 sykdommer, bl.a. kreft. Det er likevel i forhold til skadene på uskyldig tredjepart at alkohol overgår tobakk, der problemet først og fremst er knyttet til passiv røyking.

Negative effekter av alkohol rammer familie, venner og arbeidsplass, kanskje i særlig grad kvinner og barn. I den fattige delen av verden er støtteapparatet til å dempe skadene nærmest fraværende, og behovet for å forebygge desto større. Alkoholproblemer i familien truer barns oppvekstvilkår og skolegang, øker risikoen for skilsmisse og tap av inntekt, og kan føre til betydelige økonomiske problemer. Ulykker og skader, f.eks. i trafikken, rammer åpenbart også ofte uskyldig tredjepart. Vold og overgrep innebærer rettighetsbrudd mot kvinner og barn og kan gi både fysiske og psykiske skader. Seksuell risikoatferd i beruset tilstand kan føre til uønsket graviditet og gir økt spredning av kjønnssykdommer, deriblant hiv/aids-epidemien.

I sum konkluderer COWI-rapporten med at begrunnelsen for å trekke Oljefondet ut av alkohol er sterkere enn for tobakk når det gjelder produktenes skadevirkninger, særlig i forhold til skade på andre enn brukeren selv.

Du kan lese hele saken hos Dagbladet