Forrige slide
Neste slide
orange-graa-forlopning

En alkoholavhengig kultur?

Fredag 29. januar hadde jeg et innlegg i Klassekampen, som av desken hadde fått overskriften "Kan vi heller stenge alle pol?". Selv hadde jeg en bedre tittel, n...

akoholfrie drikker på restaurantene

Alkoholfrie drikker til restaurantene

Forbundet Mot Rusgift vedtok på sitt årsmøte en uttalelse om alkoholfrie drikker, og muligheten for at Vinmonopolet også kan levere til kafeer og restauranter. ...

olflaske

Korona og alkohol

FORBUNDET MOT RUSGIFT SITT ÅRSMØTE HAR avgitt en uttalelse om sammenhengen mellom alkohol, korona og smittevern. Uttalesen går til statsministeren, helseministe...

cannabisrøyker

Forbundet Mot Rusgift har avgitt høringsuttalelse

Forbundet Mot Rusgift har avgitt sitt høringssvar til rusreformutvalgets forslag til avkriminalisering av bruk og innehav til eget bruk av narkotika. Uttalelsen...

AdobeStock_159078814

Hvor lenge kan hasjbruk påvirke kjøring?

Det er godt dokumentert at rusgiftpåvirket kjøring medfører økt risko for trafikkulykker. Ulike rusgifter påvirker kjøreegenskapene forskjellig, og hvor...

Glede i gruppe uten alkohol

Nei, takk. Jeg drikker ikke

Et «nei, takk» burde ikke kreve flere forklaringer. Jeg drikker ikke. Ferdig snakka. Hvorfor skal det være nødvendig å si noe mer? Jeg er 38 år og gammel nok ti...

 no pic

Veien videre for rusreformen

Det var knyttet stor spenning til Arbeiderpartiets landsmøte som gikk av stabelen denne helgen. Å vedta et nytt stortingsprogram kommer sjelden uten f...
 no pic

Narkotikaforebygging – Hvordan gjør vi det?

Uansett hvordan det går med rusreformen, så må forebyggingsarbeidet trappes opp. Forbundet Mot Rusgift, i samarbeid med Foreldreoppropet mot narkotik...
akoholfrie drikker på restaurantene

Alkoholfrie drikker til restaurantene

Forbundet Mot Rusgift vedtok på sitt årsmøte en uttalelse om alkoholfrie drikker, og muligheten for at Vinmonopolet også kan levere til kafeer og rest...
olflaske

Korona og alkohol

FORBUNDET MOT RUSGIFT SITT ÅRSMØTE HAR avgitt en uttalelse om sammenhengen mellom alkohol, korona og smittevern. Uttalesen går til statsministeren, he...
drugfree world

FNs internasjonale dag mot narkotika og ulovlig na...

FN oppfordrer hvert år medlemsland og organisasjoner og enkeltpersoner til å markere arbeidet mot narkotika på samme dag, 26 juni.
Foreldreoppropet_998x666

Foreldreoppropet mot narkotika

Forbundet Mot Rusgift har i dag, sammen med en rekke andre organisasjoner og foreldregrupper sluttet seg til Foreldreoppropet mot narkotika.
Portrett av Knut T. Reinås

Fortsatt kamp

FMRs forbundsleder, Knut T. Reinås holdt også i år sin 1. mai-tale. Talen var preget av kommentarer rundt rusreformutvalgets utredning og regjeringens...
Røyke heroin_230x138

Hasjtørke i coronaens tid

Nedstengningen av samfunnet har ført til mindre tilgang til stoffer som hasj, amfetamin og heroin. For mange kan dette være en anledning til å slutte ...