Rusgiftpolitikk

Her finner du henvisninger til bøker, hefter, utredninger, artikler, foredragstekster og uttalelser med særlig relevans for den rusgiftpolitiske debatten, som vi har lagt ut i fulltekst eller lagt pekere til.

FMR har vedtatt et nytt og spennende prinsipprogram

Nytt prinsipprogram for FMR

2018-04-24
Hogarth

FMRs høringsuttalelse

Helse- og omsorgskomiteens høring om statsbudsjettet


2014-10-28

FMR v/forbundsleder Knut T. Reinås og nestleder Morten Grønvold, hadde lagt opp sin uttalelse om statsbudsjettet etter den kapittelinndeling og de overskrifter som lå i budsjettdokumentet.


Ny generalsekretær i ACTIS - rusfeltets samarbeidsorgan

2014-02-05

UPDATES from the EU NATIONAL DRUG COORDINATORS MEETING


2013-04-17

Storting og Regjering må støtte dette initiativet

Informasjon om rusgiftskader bør komme på TV

2013-03-13

Ideen er ikke ny, men den har vist seg effektiv i antirøykekampanjer.


1. mai 2011:

Kamp mot økte rusgiftskader - nei til legalisering av hasj!


2011-05-01
- Vi er inne i en turbulent narkotikapolitisk periode, sa Knut T. Reinås i sin tale på Forbundet Mot Rusgifts 1. mai-arrangement i Oslo. Legaliseringsbevegelsen driver nå lobbyarbeid i forbindelse med regjeringens kommende stortingsmelding om narkotikapolitikk. - De vil ikke lykkes, fordi de beste argumentene er for en restriktiv narkotikapolitikk, sa Reinås.

Rusgiftpolitikk på Stortinget

Kurs for folkevalgte i Oslo og Akershus

2010-11-15
I samarbeid med samtlige partifraksjoner i Stortingets Helse- og omsorgskomite arrangerte Forbundet Mot Rusgift et tre kvelders kurs for folkevalgte i Oslo og Akershus. Temaene var alkoholpolitikk, narkotikapolitikk og behandling.

FMR 1. mai:

- Den største kampen står nå på narkotikaområdet


2010-05-01
I sin tale på FMRs 1.mai-arrangement sa forbundsleder Knut T. Reinås at den nye legaliseringsbevegelsen nå utgjør den største utfordringen for rusgiftmotstanden. Han nevnte både legaliseringstilhengerne ved Kriminologisk Institutt og sosiologiprofessor, Willy Pedersen som aktivister i denne sammenhengen. Men motstanden mot den slags tanker vokser. I LOs tog på Youngstorget hadde Forbundet Mot Rusgifts seksjon større oppslutning enn på mange år.

Danmark:

Heroinforskrivning dyrere enn ventet

2009-05-16
Forsøksordningen med legeordinert heroin blir dyrere enn det danske Sundhedsministeriet først har antatt - spesielt prisen på heroin blir høyere enn forventet.

1. mai 2008

Velferd, frihet og rett til et verdig liv uten rusgift


2008-05-01
I sin 1. mai-tale la lederen i Forbundet Mot Rusgift, Knut T. Reinås vekt på at kampen mot rusgift er et ledd i et større arbeid for velferd, frihet og et verdig liv, som utkjempes av mange i og utenfor Norge i dag.
Han krevde også frigivelse av den argentinske antinarkotika-aktivisten, Claudio Izaguirre. Han kritiserte også behandlingspessimismen, og viste til at Det Nytter-bevegelsen viser at Det Nytter.

Kommunal rusgiftpolitikk


FMRs forbundsleder 1. mai:

- Vi må oppmuntre til en alkoholfri livsstil og skape livsrom for et alkoholfritt befolkningssegment.


2006-05-01
Under parolen "Vold i Oslo - fylla har skylda" demonstrerte mange togdeltakere i årets 1.mai-tog i Oslo mot den omseggripende utelivsfylla og den volden som følger dette. - Vi trenger en landsomfattende reduksjon i skjenketider, sa FMRs forbundsleder, Knut T. Reinås i sin tale for dagen.

INCB:

Norge på Europatoppen i ADHD-medisinering

2006-03-02
Norge ligger på verdenstoppen i bruken av ADHD-medisin. FNs narkotika-organ er sterkt bekymret.


Valgets vinnere om:

Rusgift- og kriminalpolitikk


2005-09-13
Forbundet Mot Rusgift konstaterer at vi får et rød-grønt flertall i Stortinget de neste fire år. Vi har tatt en titt på valgprogrammene for å se hva vi kan vente oss av særlig narkotika- og kriminalpolitikk fra det nye flertallet.

Behov for en rusreform 3:

Kommuner skulker rustiltak

2005-07-08
Riksrevisjonen refser norske kommuners rusomsorg, og har avdekket: Manglende rusplaner, slurv med journalføringen og altfor lang saksbehandlingstid.


Visjoner for en ny rusgiftpolitikk


2005-05-06
Inga Marte ThorkildsenUnder FMRs fagkonferanse i november 2004 hadde man ikke bare lagt vekt på å få regjeringens syn på rusgiftpolitikken, men også på å få synspunkter fra opposisjonen. Inga Marte Thorkildsen, SVs representant i Stortingets justiskomite innledet med å bemerke at FMR hadde eksistert lenger enn Norge hadde vært utenfor en union. Hun håpet at begge deler ville fortsette og understreket at hun både var tilstede for å bidra selv, og for å lære.

Alkohol- og narkotikapolitikken - en ny virkelighet?

2005-05-06
Dagfinn HøybråtenArbeids- og sosialminister Dagfinn Høybråten holdt innledningsforedraget under FMRs jubileumskonferanse den 12. november 2004. Han var spesielt bedt om å kommentere behandlingssiden på alkohol- og narkotikafeltet, men valgte å innta en helhetlig tilnærming.

FMRs forbundsleder, Knut T. Reinås 1. mai:

"Drikkende arbeidere tenker ikke - tenkende arbeidere drikker ikke!"


2005-05-01

I sin tale på Forbundet Mot Rusgifts 1.mai-arrangement henviste Reinås til arbeiderbevegelsens restriktive tradisjoner i forhold til alkohol for å begrunne et fortsatt engasjement for en restriktiv alkoholpolitikk.


Uttalelse fra årsmøtet i Forbundet Mot Rusgift 12. mars 2005

Ikke egenandeler for avhengighetsbehandling

2005-03-22
Som en følge av overføring av behandlingsapparatet for rusgiftavhengige til spesialisthelsetjenesten har man nå begynt å følge de generelle reglene om å innkreve egenandeler for poliklinisk behandling.

Uttalelse fra årsmøtet i Forbundet Mot Rusgift 12. mars 2005

Alkoholindustrien må ut av skolen


2005-03-22
Formålet med alkoholindustriens virksomhet er å tjene så mye penger som mulig. I den forbindelse har også Bryggeriforeningen i Norge tatt initiativ til undervisningsprogrammer i skolen. Her har man søkt samarbeid med så vel kompetansesentra som andre offentlige myndigheter. Avsender for informasjon er alltid viktig.

Svar til Rune Gerhardsen

Rusdebatten på villspor

2004-08-15
- Vi må ikke la «Plata-hypnosen» hos media og politikere føre hele rusdebatten på villspor. Når et av våre største sosiale problemer blir forstått ut fra en mikroskopisk del av virkeligheten, området Plata-Skippergata, må det regelmessig gå galt, skriver Dag Endal i et svar til et tidligere innlegg av Rune Gerhardsen.

Regjeringen:

Statusrapport om rusgiftsituasjonen


2004-08-01
Sosialdepartementet har lagt fram en en redegjørelse om rusgiftsituasjonen i Norge. Det er positivt at narkotikabruken ikke ser ut til å øke og at antall overdosedødsfall nesten er halvert de siste to årene. Men det er nedslående å konstatere at alkoholforbruket har økt så sterkt, særlig blant ungdom, sier statssekretær Kristin Ravnanger.

Ny bok om narkotikapolitikk av Knut T. Reinås

Nederlandsk narkotikapolitikk - Øyeblikksbilder fra en annen virkelighet

2003-10-15
Er nederlandsk narkotikapolitikk den sikre veien til store og kompakte narkotikaproblemer, eller er det
simpelthen framtidas løsning også på narkotikaproblemene hos oss?

Sentralstimulerende rusgifter gir langtidsvirkninger


2003-03-12
En amerikansk tvillingstudie viser at personer som har vært brukere av
amfetamin og kokain hadde klart dårligere prestasjons- og konsentrasjonsevne
enn sine tvillingbrødre og -søstre som ikke hadde brukt slike
stoffer.

Lov å servere mindreårige alkohol

2003-03-07
SIRUS-direktør Knut Brofoss bekrefter nå FMRs opplysning om at
det ikke finnes lovregulering av at voksne serverer barn alkohol.

FMR mot avkriminalisering av stoffbruk


2003-03-03
I sin høingsuttalelse om utkastet til ny straffelov går FMR sterkt ut mot straffelovkommisjonens forslag om avkriminalisering av narkotika. FMR foreslår også straffeansvar for voksne som skjenker mindreårige fulle, og går mot at promillegrensen for bilførere skal heves.

Forskerkommisjonen om rusgiftpolitikk

2003-02-27
En forskerkommisjon som ble oppnevnt av Sosialdepartementet i 2001 for å
gjennomgå kunnskapsgrunnlaget for rusgiftpolitikkken i Norge, har framlagt
sin rapport.

Samling av det frivillige rusgiftfeltet:

Actis - Rusfeltets Samarbeidsorgan stiftet i Oslo


2003-02-01
Lørdag 1. februar 2003 ble Actis - Rusfeltets Samarbeidsorgan stiftet i Oslo. Actis lanseres som en paraply for mer enn 25 organisasjoner, nettverk og stiftelser, og vil bli en tung aktør i rusgiftpolitikken framover.

Regjeringen og Oslo kommune vil rydde Plata

2003-01-21
I et dokument, kalt "Tiltaksplan for alternativer til rusmiljøene i Oslo sentrum" legger Sosialdepartementet, Justisdepartementet og Oslo kommune fram en plan for hvordan de skal "tømme" de rusgiftbelastede miljøene rundt Oslo sentralstasjon.

FMRs gjennomgang av Dagbladintervjuer

Parti-party om norsk narkotikapolitikk


2003-01-17
Dagbladet har intervjuet en del norske politikere om deres syn på norsk narkotikapolitikk. Forbundet Mot Rusgift har gjennomgått og satt karakter på uttalelsene.