Tidsskriftet Mot Rusgift:

Schizofreni framkalt av hasj

Publisert 2007-07-19

Tidsskriftet Mot Rusgift er kommet med et temanummer om rusgifter og psykisk helse. Her gjennomgår den engelse biologen, Mary Brett den internasjonale forskningslitteraturen om sammenhengene mellom hasj/marihuana og psykiske lidelser.

Hun refererer bl.a. Dr. Andrew Campbell, medlem av the NSW Mental Health Review Tribunal og foreleser i psykologi ved Universitetet i Sidney.Han fant ved en ny studie i november 2005 at 4 av hver 5. uhelbredelige schizofrenipasient hadde brukt cannabis regelmessig i alderen 12-21 år. Han studerte
schizofrenipasienter som var henvist til institusjoner for å gjennomgå tvungen behandling i New South Wales over en 5-årsperiode. Han advarte om at det pågår en epidemi som samfunnet ikke er klar over, og siterte tall fra Storbritannia og Nederland som viste et grunn-nivå for
schizofreni på 11 pr. 100 000 i Wales, sammenlignet med Londons og Amsterdans nivå på 60-70 pr. 100 000. Han knyttet forskjellen i schizofrenirate mellom landlige Wales og de to byene til den høyere forekomsten av cannabisbruk i London og Amsterdam blant ungdom i aldersgruppen 12-21 år.

En konferanse om cannabis og psykisk helse fant sted 2.-3. mai 2007 ved Institute of Psychiatry i London. Dr. Deepak D’Souza ved Yale University School of Medicine i USA sa her at bare en halv joint med cannabis kan utløse schizofreniliknende symptomer.

Bretts konklusjon synes å være at ”Dersom noe har en aktiv effekt ved å framkalle symptomer etter én dose, da ville det ikke være
forbausende i det hele tatt om gjentatt bruk framkaller en kronisk sykdomstilstand.”

Tidsskriftet inneholder ellers intervjuer med psykiater Jørgen Bramness ved Folkehelseinstituttet om psykofarmaka og dobbeltdiagnoser, og psykologspesialist, John Agnar Johansen ved Trasoppklinikken diskuterer forholdet mellom psykiatri og avhengighetsbehandling. Sosiolog, Audhild Hjellup Lønne ved Psykiatrien i Vestfold tar opp pårørendeperspektivet i forhold til dobbeltdiagnoseproblematikken.

Du finner hele tidsskriftet her