Intervju med ANT-konsulent John Arild Gran, Sandnes kommune

Sterk påstand fra Sandnes kommune: Rus er bra

Av Guro Kirkerud

Publisert 1992-07-18

Med helsides annonser i Stavanger Aftenblad har Sandnes kommune gått ut og erklært at rus er bra.

Mot Rusgift har besøkt kommunal ANT - konsulent, John Arild Gran og spurt hva som er bakgrunnen for en slik påstand.

- Rus er gode sterke følelser og opplevelser. Derfor har ikke alkohol monopol på rus. Vi oppfordrer unge mennesker om å utsette drikkingen - ikke rusen.

Kartlegging av rusgiftvaner

- I Sandnes kommune har vi foretatt en kartlegging av ungdoms rusgiftvaner. Vi har skaffet oss detaljert kunnskap om hvor mange ungdommer i Sandnes som tyr til kjemisk rus, hva de ruser seg på, når de gjør det og hvor de gjør det. For oss ble det viktig å bruke denne kunnskapen, sier ANT konsulent John Arild Gran.

Kartleggingen er gjort i samarbeid med Rogaland A - senter og Basis - senteret i Sandnes. Resultatene fra undersøkelsen viser f.eks. at svært mange ungdommer ikke bruker alkohol og at det er ulike drikkemønstre i forskjellige skolekretser. Slike informasjoner er et godt utgangspunkt for lokale og "nære" diskusjoner om bruk av rusgifter.

Undersøkelser skal brukes

ANT - konsulenten mente at en i etterarbeidet måtte ha brukerne av alkohol som målgruppe - det var altså brukerne en ville nå når en la en strategi for bruk av undersøkelsen. - Jeg fikk med meg ei elevgruppe på 12 elever (brukere) til et reklamebyrå. De ga klar beskjed om at for dem var tall og prosenter uinteressant og de ville ha seg frabedt nok en elendighetsbeskrivelse. På et eller annet tidspunkt ble påstanden om at rus er bra lansert. Med utgangspunkt i denne påstanden kom elevene med overraskende klare innvendinger mot alkoholens virkning på rusopplevelsen, sier John Arild Gran. Alkoholen forstyrrer den ekte rusen.

Rus er bra - kampanjen

Etter denne samtalen, laget reklamebyrået brosjyrer, plakater og annonseorginaler. Ei brosjyre til elevene med uttalelser om rus og alkohol + utlysning av konkurranse. Ei brosjyre til foreldrene, med fakta fra undersøkelsen. For å svare på spørsmålene i elevbrosjyren måtte elevene se i foreldrenes brosjyrer. Målet var tilbakeføring av kunnskap og kopling mellom foreldre og elever.

- Når det står i Stavanger Aftenblad at rus er bra, så reagerer folk, vi får oppmerksomhet. Når foreldrene får brosjyren hjem så gjenkjenner de utsagnet og vi tror det vil øke interessen for å lese brosjyren.

I tilknytning til kampanjen har ANT-konsulenten i Sandnes hatt foredrag for alle lærerne i ungdomsskolen. Alle klassekontakter (to foreldre i hver klasse) var invitert til et møte for å bli informert om undersøkelsen og presentert for et opplegg for foreldremøte. 80 % av de innbudte møtte opp.

Det er ikke mange innbyggere i Sandnes kommune, som ikke har måttet reflektere over påstanden om at rus er bra. I tillegg til det arbeidet ANT - konsulenten har gjort, har kulturetaten i kommunen tatt ansvar for spredning av budskapet i fritidsklubber og kinoen sender utdrag av annonsen gratis i en måned. På denne måten håper en å bygge opp en felles plattform for diskusjonen om rusgifter i Sandnes. Rus er bra - det er hva en ruser seg på som er avgjørende.