24.-26. november 2021

Tegn og symptomer 2021

Forbundet Mot Rusgift inviterer til 3-dagers kurs 24.-26. november 2021  om tegn og symptomer på bruk av narkotika eller andre rusmidler. 

Kurs om narkotika - dyp konsentrasjon

Kurset tar sikte på at deltakerne etter endt kurs skal kunne identifisere ruspåvirkning og beskrive tegn og symptomer på bruk av de ulike stoffgruppene.

 

 

 

Her finner du programmet som PDF

Innholdet

Målet er at deltagerne etter endt undervisning skal kunne identifisere rusmiddelpavirkning, ved å kunne:

 • identifisere rusmiddelpåvirkning
 • gjengi de sju stoffgruppene
 • beskrive tegn og symptomer for hver gruppe
 • gjøre rede for de vanligste stoffene i hver gruppe og beskrive stoffenes egenskaper
 • beskrive effekter
 • forklare og forstå rusens varighet og sporbarhet i kroppen
 • forklare og forstå faren for overdose
 • anvende kunnskapen om rusmiddelpåvirkning i praksis.

Tid:

24.-26. november 2021

Sted:

Felix konferansesenter
Bryggetorget 3, 0250 Oslo

Påmelding:

Bindende påmelding på formularet nederst på siden eller til e-post: guro@lynx.no eller tlf. Guro Bråthen tlf. 90604050.

Invitasjonen blir sendt ut til kunder og samarbeidspartnere FMR tidligere har vært i kontakt med, samt til personer/institusjoner som daglig er i kontakt med personer som er eller kan være rusmiddelpåvirket.

Deltakeravgift:

Kursavgiften er på kr. 4990,-
Medlemmer og støttemedlemmer betaler kr. 4600,-

Kontakt:

Post: Forbundet Mot Rusgift, Postboks 6723 St. Olavsplass, 0130 Oslo
Telefon: 940 08 830
Epost: post@fmr.no

Din hjelp

For å nå ut til alle som kan ha nytte av kurset er vi imidlertid avhengige av din hjelp.

Vi ber deg om å formidle denne invitasjonen til kolleger, foreldre og andre interesserte eller gi oss tilbakemelding om andre aktuelle deltakere.

Ytterligere informasjon

Ytterligere informasjon kan fås ved a henvende seg til kursleder, Ole Vidar Øiseth, på mob: 41535812 eller e-post: ole.ois@phs.no.

Hvorfor arrangere kurs om tegn og symptomer

Behovet for kunnskap om rusmiddelbruk og arbeidsteknikker for å oppdage at en person er påvirket av et rusmiddel, blir mer og mer nødvendig for stadig flere yrkesgrupper, pårørende og andre som er i kontakt med brukere. Behovet for å vite kan variere. Enten det er av egen sikkerhet, bedriftssikkerhet, arbeidsresultatet, trivsel på arbeidsplassen, foreldre eller nysgjerrighet, - alle vil ha nytte av kurs om narkotikaproblematikk.

Kurset er en kompetansegivende opplæring som i dag er pensum ved grunnutdanningen ved Politihøgskolen, men som også tilbys andre grupper. Man lærer seg metoder for enkelt å kunne avdekke eller avkrefte mistanke om middelbruk. Fagansvaret for opplæringen ligger hos Politihøgskolen og opplæringen ved dette kurset skjer i samarbeid med fagansvarlig ved høgskolen, Ole Vidar Øiseth etter gjeldende fagplan.

Om kurset

I Norge ble arbeidsteknikken som kunne bekrefte eller avkrefte mistanke om rusmiddelpåvirkning utarbeidet på slutten av 90-tallet. Det er gitt systematisk opplæring i teknikken fra 1999. For politiet består opplæringen av et tre dagers teorikurs og veiledet utprøving av teknikken i praksis. Den samme opplæringen tilbys nå på dette kurset. Læremateriellet er kontinuerlig oppdatert og undervisningen understøttes av to bøker.

 • Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 24 timer.
 • Kurset er godkjent som meritterende med 24 poeng som emnekurs/klinisk emnekurs i rusmedisin til videre- og etterutdanningen av Legeforeningens spesialkomite i allmenmedisin. 

Målgruppe

Primærmålgruppen for opplæringen var ansatte i politi- og lensmannsetaten. Arbeidsteknikken brukes for å ivareta egen sikkerhet, når det er mistanke om kjøring i påvirket tilstand, i forbindelse med etterforskning, i politioperativt arbeid og i forebyggende arbeid.
Kurset har vist seg relevant for andre etater og et betydelig antall personer utenfor politiet har deltatt i det tradisjonelle kurset; foreldre, skole-, ungdoms-, og idrettsledere, sykepleiere, leger, ansatte i psykiatrien, lærere, tollere, vegvesenet, ansatte i forsvaret, ansatte i kriminalomsorgen og personer fra det private næringsliv.

Vurdering

Kurset avsluttes med en egentest, som et pedagogisk virkemiddel som skal vise studentene/kursdeltakerne hva de har lært. 

Pensum/litteratur

 • Ole Vidar Øiseth, Vigdis Vindenes,  og Arne Sundvoll, Terje Kjeldsen; ”Tegn og symptomer på misbruk av narkotika eller andre rusmidler”. Vett og Viten A/S (4.utgave 2014)
 • Ole Vidar Øiseth, Terje Kjeldsen, Arne Sundvoll og Anette Gultvedt; ”Illustrert informasjonsmateriale om Narkotika, Alkohol og Doping”. Norsk Narkotikapolitiforening i samarbeid med Aker, 2010.

 

  application/pdfProgram Tegn og Symptomer 2021
Påmelding til kurset Tegn og symptomer*