Tidsskriftet Mot Rusgift

Mot Rusgift er et rusgiftpolitisk tidsskrift som utgis av Forbundet Mot Rusgift. Abonnement koster kr 300 for 2 nummer - bestill abonnement her.

Mot Rusgift er blitt kjent som et viktig grunnlagstidsskrift i diskusjonen om vår rusgiftpolitikk. Spørsmål som legalisering, medikamentell behandling, avgiftspolitikk, medisinsk marihuana, rusgiftundervisning i skolen, og vår alkohol- og narkotika-politikk generelt er gjennomgående temaer i tidsskriftets spalter.

Her finner du siste nummer av Mot Rusgift - utgave 118 
Mot Rusgift nr. 2-2022 - RUSKONTRAKTER - mange blir rusfrie

MotRusgift_0222_Innmat.indd

 

 

Bli abonnent!

Vi har nå gleden av å tilby deg/ditt studiested/din arbeidsplass et abonnement på tidsskriftet Mot Rusgift for kr 300,- for 2 nummer, fritt tilsendt. Du vil gjennom tidsskriftet bli bredt og fortløpende orientert om de viktigste sakene på alkohol- og narkotikaområdet, uten at du behøver å lese tykke bøker. Et abonnement vil derfor være en god investering. Abonnement på Mot Rusgift bestiller du her.

blank

Kjenner du noen...

...som kan ha lyst til å bli abonnent på "Mot Rusgift" eller medlem eller sympatisør i Forbundet Mot Rusgift, så gi oss et tips på e-post: post@fmr.no, faks 23214501 eller telefon 23214526. Ta gjerne kontakt med oss hvis du har noen spørsmål om Forbundet Mot Rusgift eller om tidsskriftet.