En av sakene de prisverdig har valgt for 2013 gjelder barn på hospits:

Sak 3: Barn på hospitsBakgrunn for saken:Oslo kommune har behov for overnattingssteder til bruk for mennesker i vanskelige situasjoner. Kommunen eier ingen slike overnattingssteder, men har avtaler med private og ideelle aktører som tilbyr døgnovernatting for vanskeligstilte.


Etter kommunens egne regler skal ingen barn bo på slike overnattingssteder uten at kommunen har en kvalitetsavtale med overnattingsstedet. Kvalitetsavtalen definerer en minimumsstandard for døgnovernattingsstedet; dette inneværer blant annet krav til rommene, regler for tilsyn og
bemanning og krav til renhold.


I løpet av de første åtte månedene av 2012 var 117 av 128 barn med midlertidige botiltak plassert på overnattingssteder uten en slik kvalitetsavtale, altså uten å oppfylle minimumsstandarden.På disse stedene bor også rusmisbrukere og andre som ikke gjør bomiljøet egnet for barnefamilier. Overnattingsstedene er preget av uro og bråk som blir særlig vanskelig i en periode der barna med stor sannsynlighet trenger ro og omsorg.
Vedtak:

Ungdommens bystyremøte mener at ingen barn skal bo på døgnovernattingssteder som ikke egner seg for barn. Kommunen må skaffe seg kvalitetsavtaler med overnattingssteder kun for barnefamilier eller opprette egne overnattingssteder beregnet kun for barnefamilier.