I de nordiske kostholdsanbefalingene var råd om alkoholbruk inkludert. Da Helsedirektoratet la frem utkast til nye norske kostholdsråd, var de utelatt. Alkohol bør være en naturlig del av kostholdsanbefalingene.

De fleste nordmenn drikker alkohol. Og alkohol spiller en rolle i mange nordmenns liv, enten det er til mat, foran TV-en eller på byen. Men kunnskapen om hvilken risiko alkohol innebærer for helsen, er lav:

  • Bare 15 prosent kvinner vet at alkohol øker risikoen for brystkreft.
  • Fire av ti nordmenn kjenner ikke til at alkohol innebærer økt risiko for hjerte- og karsykdom.
  • Bare to av ti vet at det øker risikoen for demens.

Hvert eneste glass vi kutter, gjør godt for helsen og reduserer risikoen for alvorlig sykdom. Det fortjener flere å vite.

Alkohol forsterker alle følelser, både gleder og sorger. I tillegg svekkes impulskontrollen. Alkoholbruk er en av de viktigste risikofaktorene for tap av friske leveår i befolkningen og øker risikoen for mer enn 200 sykdommer.

Les hele artikkeken her: Aftenposten